Työlista

Työlistan ohjeet

  • Hakemuksessa on oltava mukana yksilöity selvitys siitä, mitä ja minkä verran hakija on viimeisen 3 vuoden aikana kääntänyt (hakuhetkestä kolme vuotta taaksepäin). 

  • Erityisesti lehdistölle käännettyjä tai julkaistuja asiatekstejä kääntäviä pyydetään selvittämään, minkä tyyppisiä ja kuinka laajoja tekstejä he ovat kääntäneet, missä käännökset on julkaistu jne.

  • Työlistaan ei laiteta salassapidettäviä tietoja.

  • Apurahaa ei myönnetä takautuvasti. 

  • Hakemukseen on liitettävä CV. 

Esimerkki kirjallisuuden kääntäjän työlistasta.

Esimerkki asiatekstinkääntäjän työlistasta.