Apurahatyypit

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakaa erilaisia apurahoja. Tässä apurahatyypit, joita voit hakea Kopiosto-apurahahaussamme.

Henkilökohtaiset, ns. yksilöapurahat

Kopiointikorvauksista myönnettävää, kääntäjille tarkoitettua apurahaa voidaan myöntää henkilökohtaisena kohde-, konferenssi- tai koulutusapurahana.

Kohdeapurahaa voi hakea tiettyyn käyttökohteeseen, esim. perusteltua opintomatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen hankintaan taikka muuhun kääntäjän ammattitaitoa ja työskentelyolosuhteita edistävään tarkoitukseen. (Kohdeapuraha vastaa lähestulkoon vanhaa hankeapurahaa.)

Konferenssi- ja koulutusapurahalla tarkoitetaan apurahoja kansainvälisiin tai kotimaisiin seminaareihin taikka konferensseihin, kursseihin, koulutustilaisuuksiin, käännös- ja tulkkausalan täydennyskoulutukseen yms. 

Konferenssi- ja koulutusapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). Koulutusapurahaa ei myönnetä hakijalle, jonka on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea. (Konferenssi- ja koulutusapuraha vastaa lähestulkoon vanhaa konferenssiapurahaa.)
 

Projektiapurahat

Yksilöapurahojen myöntämisen lisäksi kopiointikorvauksista voidaan tukea käännös- ja tulkkausalaa yleisesti hyödyttäviä kehityshankkeita. Projektiapurahaa voidaan myöntää organisaatiolle, työryhmälle tai yksityishenkilölle kurssin, työpajan, julkaisun tms. valmistamista varten.