Apurahatyypit

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakaa erilaisia apurahoja. Tässä apurahatyypit, joita voit hakea Kopiosto-apurahahaussamme.

1. Henkilökohtaiset, ns. yksilöapurahat

Kopiointikorvauksista myönnettävää, kääntäjille tarkoitettua apurahaa voidaan myöntää

  • henkilökohtaisena kohdeapurahana tai
  • henkilökohtaisena konferenssi- tai koulutusapurahana.

a) Kohdeapurahaa voi hakea tiettyyn käyttökohteeseen, esim. perusteltua opintomatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen hankintaan taikka muuhun kääntäjän ammattitaitoa ja työskentelyolosuhteita edistävään tarkoitukseen. Apurahaa ei normaalisti myönnetä työhuoneen vuokriin (elinkustannus).

b) Konferenssi- ja koulutusapurahalla tarkoitetaan apurahoja kansainvälisiin tai kotimaisiin seminaareihin taikka konferensseihin, kursseihin, (etä)koulutustilaisuuksiin, käännös- ja tulkkausalan täydennyskoulutukseen yms. 

Konferenssi- ja koulutusapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia, tai saavat individuaalikorvauksia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). Koulutusapurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakijan on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea. 

 

2. Projektiapurahat

Henkilökohtaisten yksilöapurahojen myöntämisen lisäksi kopiointikorvauksista voidaan tukea käännös- ja tulkkausalaa yleisesti hyödyttäviä kehityshankkeita. Projektiapurahaa voidaan myöntää organisaatiolle, työryhmälle tai yksityishenkilölle kurssin, työpajan, julkaisun tms. toteuttamista varten.

 

 


Poikkeushaku, kesä 2020 – PÄÄTTYNYT

Poikkeuksellisesti kesän 2020 haussa hakija, jonka käännös- ja/tai tulkkaustoimintaan koronavirusepidemia oli vaikuttanut, saattoi hakea toukokuun 2020 haussa korona-apurahana henkilökohtaista kohdeapurahaa ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä ammatinharjoittamisen kuluihin enintään 1.3. ja 30.8.2020 väliseltä ajalta (6 kk) koituviin käännös- ja tulkkaustoiminnan eli ammatinharjoittamisen kustannuksiin, kuten puhelin- ja työhuonekuluihin, lisenssien ja ohjelmistojen hankintaan tai uusintaan taikka työkyvyn ylläpitämiseen. Hankinta oli perusteltava huolellisesti, ja hakemuksessa oli eriteltävä selkeästi, miten koronaepidemia on haitannut ammatin harjoittamista ja ammattitaidon ylläpitämistä. Yksittäinen korona-apuraha voitiin myöntää enintään 2000 euron suuruisena käännös- ja tulkkausalan ammattilaiselle, jolle koronakriisin vuoksi oli koitunut tai koituu menetystä ammattinsa harjoittamisessa 1.3.–31.8.2020.