Myönnetyt Kopiosto-apurahat, syksy 2022

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi syksyn 2022 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille yli 50 000 euroa. SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 8.11.2022.

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö. Hakemuksia saimme yhteensä 59 kappaletta, kaikkiaan 73 533 € arvosta. Apurahoja myönnettiin 50 hakijalle yhteensä 51 975 € arvosta.

 • Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin 47 kpl (42 175 €), joista henkilökohtaisia kohdeapurahoja 25 kpl (24 356 €) ja henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 22 kpl (17 819 €).
 • Projektiapurahoja myönnettiin 3 kpl yhteensä 9 800 € arvosta.

Apurahoja myönnettiin syksyn 2022 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin, koulutuksiin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä työvälineiden hankintaan.

SKTL on myöntänyt vuodesta 2019 alkaen Kopiosto-projektiapurahaa, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille. Hyvän apurahakäytännön mukaisesti pyydämme, että SKTL ja Kopiosto mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä.

Syksyn 2022 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta sekä sähköpostitse.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun talvella 2023. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 1/2023 sekä verkkosivuillamme.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto onnittelee lämpimästi apurahansaajia!
 

Myönnetyt apurahat, syksy 2022

Ohjeita apurahansaajalle

Viestintäohje projektiapurahan saajalle

Selvitys apurahan käytöstä