Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kevät 2020

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kevään 2020 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille lähes 75 000 euroa. SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 10.3.2020. 

Apurahoja myönnettiin 95 hakijalle yhteensä 73 594 € arvosta. Hakemuksia saimme yhteensä 98 kappaletta, kaikkiaan 115 098 euron edestä. Myönnetyistä apurahoista oli

  • henkilökohtaisia kohdeapurahoja oli 39 kpl (25 234 €) ja
  • konferenssi- ja koulutusapurahoja 53 kpl (40 860 €) eli
  • henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin siten yhteensä 92 kpl (66 094 €).
  • Projektiapurahoja myönnettiin 3 kpl yhteensä 7 500 € arvosta.

Apurahoja myönnettiin muun muassa ulkomaisiin ja kotimaisiin konferensseihin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin sekä muun muassa työvälineiden ja ammattikirjallisuuden hankintaan. Tänä ja viime vuonna haussa on ollut myös uusi Kopiosto-projektiapuraha, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille.

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöille tilitettävistä kopiointikorvauksista. SKTL on Kopioston jäsenjärjestö.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun kesällä 2020. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 2/2020 sekä verkkosivuillamme.

Kevään 2020 hakukierroksen apurahapäätöksistä ilmoitetaan apurahanhakijoille henkilökohtaisesti.

Ohjeita apurahansaajalle

SKTL onnittelee apurahansaajia!