Selvitys apurahan käytöstä

Tiedoksi apurahansaajille Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys, johon on liitettävä kuitit. Apurahaselvitys tehdään sähköisesti ohjeiden mukaan uuden apurahajärjestelmän kautta. Vuonna 2020 tai aiemmin myönnetyistä apurahoista selvityksiä ei enää tehdä paperilla, vaan apurahajärjestelmän kautta – samassa järjestelmässä, jossa myös hakemus tehdään. Apurahaselvitys on ehdottomasti palautettava järjestelmän kautta viimeistään tasan vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei voida myöntää enää jatkossa Kopiosto-apurahaa. Lue lisää alta:

Kopiosto-apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos et jostain syystä voikaan käyttää apurahaa siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty, ota yhteyttä liiton toimistoon.

Ennen vuotta 2019 myönnetty apuraha

Ennen vuotta 2019 saadun apurahan käytöstä on annettava liitolle kirjallinen, luotettava selvitys 1 vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Selvityslomake toimitetaan apurahan saajalle apurahapäätöksen yhteydessä. Pyydämme ensisijaisesti selvittämään apurahan käytön kotiin lähetetyllä osittain valmiiksi täytetyllä selvityslomakepohjalla. Mikäli lomake on kadonnut, selvityslomakkeen voi ladata täältä.

Mukaan on liitettävä alkuperäiset tai oikeaksi todistetut kuitit apurahan käytöstä. Oikeaksi todistamiseen tarvitaan kahden (2) henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys. Huomaa seuraavat poikkeukset:

- Suoraan verkkopankista tulostettua kuittia ei tarvitse todistaa oikeaksi.

- Laskukopioita, jotka on selkeästi osoitettu apurahan saajalle ja joista myyjä käy selkeästi ja luotettavasti ilmi, ei tarvitse todistaa oikeaksi. Kaikki muut kuitit ja tositteet sitävastoin on todistettava oikeaksi. 

Vuonna 2019 tai sen jälkeen myönnetty apuraha

Vuonna 2019 tai sen jälkeen myönnetyistä apurahoista selvitys toimitetaan sähköisesti uudessa apurahajärjestelmässä (sktl.apurahat.net). Jos olet hakenut apurahaa sähköisessä järjestelmässä, myös selvitys toimitetaan sähköisesti. Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys 1 vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Apurahajärjestelmässä koko selvityksen liitteineen voi tehdä sähköisesti. Vuodesta 2019 alkaen kaikki selvitykset liitteineen toimitetaan apurahajärjestelmän kautta.

Yleiset tiedot

Kopioston tilittämien valokopioinnin tekijänoikeuskorvausten käyttöä valvovat liiton lisäksi Kopiosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ilmoittaa kaikki vähintään 1000 euron suuruiset apurahat verottajalle.

 

Huomioithan, että emme voi hyväksyä kuitteja ruoka- tai elinkustannuksista taikka päivärahoista.