Selvitys apurahan käytöstä

Apurahoista toimitetaan selvitys kuitteineen apurahajärjestelmässä (sktl.apurahat.net). Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys 1 vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöneelle ei myönnetä Kopiosto-apurahaa 6 (kuuteen) vuoteen.  

Kopiosto-apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos et jostain syystä voikaan käyttää apurahaa siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty, ota yhteyttä apurahajärjestelmän kautta.