Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kesä 2023

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kesän 2023 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille reilut 46 000 euroa.  SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 21.6.2023.

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö. Hakemuksia saimme yhteensä 72 kappaletta, kaikkiaan 87 142 € arvosta. Apurahoja myönnettiin 49 hakijalle yhteensä 46 312 € arvosta.

• Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin 47 kpl (43 312 €), joista henkilökohtaisia kohdeapurahoja 27 kpl (29 795 €) ja henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 20 kpl (13 517 €).
• Projektiapurahoja myönnettiin 2 kpl (3 000 €).

Apurahoja myönnettiin kesän 2023 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin, koulutuksiin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä työvälineiden hankintaan.

SKTL on myöntänyt vuodesta 2019 alkaen Kopiosto-projektiapurahaa, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille. Hyvän apurahakäytännön mukaisesti pyydämme, että SKTL ja Kopiosto mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä.

Kesän 2023 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta sekä sähköpostitse.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun syyskuussa 2023. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 3/2023 sekä verkkosivuillamme.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto onnittelee lämpimästi apurahansaajia!

 

Myönnetyt apurahat, kesä 2023

Ohjeita apurahansaajalle

Selvitys apurahan käytöstä