Koulutus

 Jatkuva täydennyskoulutus ja oman alan seuraaminen:

Ammattitaitoisen kääntäjän ja tulkin etiikka velvoittaa jokaista pitämään jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoa ja arvioimaan työnsä laatua. Koulutus antaa kääntäjille ja tulkeille hyvät perusvalmiudet, mutta käännösalan nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta koko ammattiuran ajan.

Liitto järjestää jäsenilleen monenlaista koulutusta vuoden aikana, esimerkiksi kielenhuoltoa, käännöstyökalukursseja, yrittäjyystaitoja kehittävää koulutusta ja suomentajien mestarikursseja.

Kursseista ja tapahtumista tiedotetaan tapauskohtaisesti liiton verkkosivuilla ja jäsenkirjeessä. Seuraathan myös verkkosivujen tapahtumakalenteria.