Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kevät 2022

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kevään 2022 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille lähes 46 000 euroa.  SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 10.3.2022. 

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö. 
 
Hakemuksia saimme yhteensä 84 kappaletta, kaikkiaan 121 436 € arvosta. Apurahoja myönnettiin 63 hakijalle yhteensä 45 676 € arvosta. 
 
  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin 60 kpl (42 476 €), joista  
    • henkilökohtaisia kohdeapurahoja 32 kpl (24 712 €) ja 
    • henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 28 kpl (17 764 €).  
  • Projektiapurahoja myönnettiin 3 kpl yhteensä 3200 € arvosta. 
Apurahoja myönnettiin kevään 2022 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin, FITin maailmankongressiin, koulutuksiin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä työvälineiden hankintaan. 
 
SKTL on myöntänyt vuodesta 2019 alkaen Kopiosto-projektiapurahaa, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille. Hyvän apurahakäytännön mukaisesti pyydämme, että SKTL ja Kopiosto mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä. 
 
Kevään 2022 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta sekä sähköpostitse. 
Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun kesäkuussa 2022. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 2/2022 sekä verkkosivuillamme. 
 
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto onnittelee lämpimästi apurahansaajia! 
 
 
Apurahansaajat, kevät 2022