Myönnetyt Kopiosto-apurahat, syksy 2021

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi syksyn 2021 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille reilut 48 000 euroa. SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 7.12.2021. 

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö.

Hakemuksia saimme yhteensä 61 kappaletta, kaikkiaan 75 608 € arvosta. Apurahoja myönnettiin 48 hakijalle yhteensä 48 150 € arvosta.

  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin 46 kpl (48 150 €), joista
    • henkilökohtaisia kohdeapurahoja 28 kpl (14 004 €) ja
    • henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 18 kpl (8 160 €).
  • Projektiapurahoja myönnettiin 2 kpl yhteensä 6050 € arvosta.

Apurahoja myönnettiin syksyn 2021 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin, mm. FITin maailmankongressiin, ja koulutuksiin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä työvälineiden hankintaan.

SKTL on myöntänyt vuodesta 2019 alkaen Kopiosto-projektiapurahaa, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille. Hyvän apurahakäytännön mukaisesti pyydämme, että SKTL ja Kopiosto mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä.

Syksyn 2021 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta sekä sähköpostitse.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun helmikuussa 2022. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 1/2022 sekä verkkosivuillamme.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto onnittelee lämpimästi apurahansaajia!

 

Apurahansaajat, syksy 2021

Ohjeita apurahansaajalle

Viestintäohje projektiapurahan saajalle

Selvitys apurahan käytöstä