Myönnetyt Kopiosto-apurahat, syksy 2020

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi syksyn 2020 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille yli 40 000 euroa. SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 10.12.2020. 

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö.

Apurahoja myönnettiin 35 hakijalle yhteensä 40 343 € arvosta. Hakemuksia saimme yhteensä 41 kappaletta, kaikkiaan 58 192 € arvosta

  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin yhteensä 34 kpl (36 593 €): 
    • henkilökohtaisia kohdeapurahoja 27 kpl (28 748 €) ja
    • henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 7 kpl (7 845 €). 
  • Projektiapurahoja myönnettiin 1 kpl yhteensä 3 750 € arvosta.

Apurahoja myönnettiin syksyn 2020 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin ja koulutuksiin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä työvälineiden ja ammattikirjallisuuden hankintaan.

Vuodesta 2019 alkaen SKTL on myös myöntänyt uutta Kopiosto-projektiapurahaa, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille. Hyvän apuahakäytännön mukaisesti toivomme, että SKTL ja Kopiosto mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä.

Syksyn 2020 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta sekä sähköpostitse.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun maaliskuussa 2021. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 1/2021 sekä verkkosivuillamme.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto onnittelee lämpimästi apurahansaajia!

 

Ohjeita apurahansaajalle

Viestintäohje projektiapurahan saajalle

Selvitys apurahan käytöstä

´

 

Viestintäohje SKTL:n Kopiosto-projektiapurahan saajalle

Kun sinulle on myönnetty SKTL:n Kopiosto-projektiapuraha:

Hyvän apurahakäytännön mukaisesti toivomme, että SKTL mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä. Maininta voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Koulutusta/Julkaisua/Tapahtumaa on tukenut Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto myöntämällä sen toteuttamiseen Kopiosto-apurahaa, joita rahoitetaan SKTL:n Kopiostosta saamin tekijänoikeuskorvauksin.

Logon saat pyydettäessä SKTL:n toimistosta tai ottamalla meihin yhteyttä apurahajärjestelmän kautta.

Mikäli olet SKTL:n jäsen, voit ladata logon myös kirjautumalla SKTL:n jäsensivuille omilla tunnuksillasi  (https://www.sktl.fi/jasenet/sktl-logot-jasenille/).