Finlands översättar- och tolkförbund

Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF) grundades år 1955 och är därmed den äldsta sammanslutningen av översättare och tolkar i Finland. FÖTF är inte ett fackförbund utan en ideell förening. Förbundet är en allmännyttig organisation som inte eftersträvar vinst. Förbundet förmedlar inte heller översättnings- och tolktjänster.

FÖTF:s mål är att stärka översättarnas och tolkarnas yrkesmässiga identitet och yrkeskunskap. I verksamheten framhävs särskilt utvecklingen av etiska principer för branschen.

Tyngdpunkten i förbundets verksamhet ligger på litteraturens och kulturens område: ett av våra viktigaste mål är att främja översättning och tolkning som en del av den finländska kulturen. Vi idkar ett omfattande samarbete med andra organisationer på litteraturens område och strävar efter att lyfta fram kvaliteten i litteraturöversättningar.

FÖTF:s verksamhet är mycket mångsidig och omfattar hela översättnings- och tolkbranschen. Bland våra medlemmar finns de namnkunnigaste och skickligaste litteraturöversättarna i Finland, effektiva och noggranna facktextöversättare, ordfyndiga av-översättare, kvicka och internationella tolkar samt lärare och forskare på vårt område, som på ett eller annat sätt berör nästan alla finländare.

På det nationella planet deltar förbundet aktivt i lagstiftningsprojekt som berör branschen och i att utveckla utbildningen på området. I och med att förbundet är en allmännyttig organisation inkluderar verksamheten också en omfattande rådgivning och handledning: vi svarar exempelvis gärna på frågor från kunder som köper översättnings- och tolktjänster. Dessa informationstjänster är i regel avgiftsfria.

På internationell nivå deltar förbundet i många samarbetsorgan på litteraturens område. Förbundet är också fullvärdig medlem i den internationella översättarorganisationen FIT.

Webbplatsens svenska sidor är under arbete och publiceras inom kort.