SKTL:n 40-vuotisjuhlarahaston stipendit 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa vuosittain haettaviksi stipendit liiton 40-vuotisjuhlan kunniaksi perustetusta rahastosta.
 
Apurahat myönnetään kääntämisen ja tulkkauksen alaan liittyvään ja sitä edistävään toimintaan, kuten pro gradu -töihin, tutkimukseen ja erityishankkeisiin. Apurahat myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka ovat liiton jäseniä. Hakijana olevan jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen voimassa.
 
Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä, ellei toisin sovita. Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys, johon on liitettävä alkuperäiset kuitit tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset.
 
Tarkemmat hakuohjeet löytyvät hakuilmoituksesta.