Hae jäsenyyttä

Hei! Mukavaa, että olet kiinnostunut Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) jäsenyydestä! Liiton jäseneksi haetaan oheisella jäsenhakemuksella (alla). Voit hakea useamman kuin yhden jaoston jäseneksi samalla kertaa. 

HUOM! Tutustu ensin jäsenehtoihin. Kunkin jaoston jäsenehdot ovat erilaiset. Lue lisää jäsenmaksusta.

Jäsenhakemuslomaketta voit myös käyttää, 

  • kun olet jo jäsen ja haluat liittyä jonkun toisen jaoston jäseneksi ja
  • kun olet opiskelija- tai koejäsen ja haluat hakea varsinaista jäsenyyttä.

Muistathan toimittaa hakemuksen mukana tarvittavat liitteet (esim. tutkintotodistus, työtodistuksia, opiskelijalta opintosuoritusote). Hanki ensin liitteet ja lähetä hakemuksesi vasta, kun olet koonnut kaikki liitteet yhteen.

Jäsenyyshakemukset hyväksytään liiton hallituksessa noin kuukausittain. Emme käsittele hakemuksia kesäkaudella.

Jäseneksi liityttyään kääntäjä tai tulkki on oikeutettu käyttämään SKTL:n jäsenpalveluita. Jäsen saa verkkotunnukset, joiden kautta hän pääsee käyttämään SKTL:n verkkopalveluita ja hakemaan tarkempia tietoja SKTL:n sopimuksista, tutkimuksista ja muista alan ammattilaiselle tärkeistä asioista. Jäsen sitoutuu liittyessään liiton jäseneksi noudattamaan liiton sääntöjä ja eettisiä sääntöjä.

Jos haet varsinaista tai opiskelijajäsenyyttä, käytä oheista lomaketta. Jos haluat hakea ulko-tai kannatusjäsenyyttä, ota yhteyttä osoitteeseen jasenasiat@sktl.fi

Mikäli nettilomake ei toimi, ole hyvä ja ota yhteyttä toimistoon: jasenasiat@sktl.fi

Jos sinut hyväksytään SKTL:n jäseneksi, tallennamme jäsenhakemuksessa ilmoittamasi tiedot jäsenrekisteriimme. Tutustuthan tietosuojakäytäntöihimme.

Rekisteriselosteen voit lukea täältä.

    

Haen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton

*

1) Henkilötiedot

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2) Koulutus (tiedot oppiarvosta tai tutkinnosta)

Varsinaista jäsenyyttä hakevat:

  • Oppilaitos, jossa tutkinto suoritettu, koulutusohjelma ja tutkinnon suorittamispaikkakunta, tutkinnon suoritusvuosi. LIITE: tutkintotodistus

 

Opiskelijajäsenyyttä hakevat:

Oppilaitos, jossa tutkintoa suoritetaan, pääaine sekä opintopisteiden määrä. LIITE: tutkintotodistus ja/tai opintosuoritusote.

*

3) Työkielet

 

Kääntäjät:

Listaa pääasialliset työkielesi (jokainen käännettävä kielipari ja käännössuunta erikseen). Voit täydentää kielipareja kun hakemuksesi on hyväksytty.

 

Tulkit:


 4) Haen jäsenyyttä

*

Valitse jokin tai jotkin jaostoista. Raksi vain ne jaostot, joihin haet, ja joiden jäsenehdot katsot täyttäväsi. Täytä huolellisesti vähintään yksi alla olevista kohdista (Täytä kuitenkin kaikkia niitä jaostoja koskevat kohdat, joiden jäsenyyttä haet). 

Huom.! Jos haet opiskelijajäsenyyttä, sinun ei tarvitse täyttää alla olevia kohtia, mutta liitä hakemukseesi aina opintosuoritusote (epävirallinenkin käy). Ruksaathan aina jonkin yllä olevan kohdan (jaoston). Huomaathan, että opiskelija voi hakea vain II, III ja IV jaostojen jäsenyyttä. Opiskelija ei voi hakea I ja V jaoston jäsenyyttä.

Kirjallisuuden kääntäjät (I jaosto)

Pakollinen tieto: Käännettyjen teosten luettelo.

 

Asiatekstinkääntäjät (II jaosto)

Pakollinen liite (varsinaiset jäsenet): Tutkintotodistus TAI auktorisoiduilta kääntäjiltä todistus auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta TAI työtodistuksia, jos haet jäsenyyttä vähintään vuoden työkokemuksen perusteella (huomaathan, että työkokemus pitää osoittaa todistuksin tai muin luotettavin selvityksin).

 

Av-kääntäjät (III jaosto)

Pakollinen liite (varsinaiset jäsenet): Tutkintotodistus TAI toimeksiantajien työtodistuksia noin vuoden ajalta, jos haet jäsenyyttä työkokemuksen perusteella. Tutkintotodistuksen lisäksi työkokemus, joka todentaa noin puolen vuoden kokemuksen av-kääntäjänä.

 

Tulkit (IV jaosto)

Pakollinen liite (varsinaiset jäsenet): 

  • –Todistus suorittamastasi käännös- ja tulkkausalan tutkinnosta ja työnantajalta saamasi työtodistus tulkkina toimimisesta TAI
  • –Todistus yliopistossa/korkeakoulussa suorittamastasi kielten/filologian tutkinnosta, joka sisältää tulkkauksen opintoja, ja työnantajalta saamasi työtodistus tulkkina toimimisesta. Jos tutkinto ei sisällä tulkkauksen opintoja, hakemuksen liitteeksi todistuksia osallistumisesta tulkkausalan koulutuksiin. TAI
  • –Todistus toisen asteen koulutuksesta tai vastaavasta ulkomaisesta koulutuksesta JA todistus yleisen kielitutkinnon ylempää tasoa vastaavasta kielitaidosta toisessa työkielessä sekä keskitasoa vastaavasta kielitaidosta toisessa työkielessä SEKÄ työ- tai toimeksiantajilta saatuja todistuksia, joista käy ilmi tulkkauskokemus kolmen vuoden työmäärää vastaavalta ajalta. Tämän lisäksi on todennettava, että hakija jatkaa toimintaansa tulkkina ja että tämä on osallistunut tulkkausalan koulutuksiin.
     
  • Toimeksiantajien ja/tai työnantajien todistuksista tulee käydä ilmi työkokemuksen kesto ja tulkkaustuntimäärät. Voit liittää hakemukselle myös todistuksia muusta suoritetusta tulkkikoulutuksesta.

 

Opettajat ja tutkijat (V jaosto)

Pakollinen liite: Tutkintotodistus + työtodistus kääntämisen ja tulkkauksen opettajana toimimisesta TAI tutkintotodistus ja todistus käännöstieteen jatko-opinnoista TAI työtodistus/-todistukset opetuskokemuksesta käännös- ja/tai tulkkausalalla sekä tutkintotodistus.

 

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.