Tulkiksi

Valmistumisen jälkeen nopein tapa saada jalansijaa kotimaan tulkkausmarkkinoilla on ottaa yhteyttä tulkkeja välittäviin toimistoihin ja asioimistulkkikeskuksiin. Konferenssitulkit voivat hakeutua myös Euroopan unionin toimielinten palvelukseen joko freelance- tai virkatulkeiksi. Varsinkin konferenssi- ja oikeustulkkeja etsitään usein myös SKTL:n hakupalvelun kautta.

Asioimistulkkaus  on viranomaisen tai yksityisen tahon ja asiakkaan välisen asioimisdialogin tulkkausta. Asioimistulkkeja käytetään paljon poliisin, oikeuslaitoksen, sosiaali- ja terveyshuollon, koululaitoksen, maahanmuuttoviranomaisten jne. toiminnassa, kun asiakas on ulkomaalainen. Poliisi ja oikeuslaitos työllistävät myös oikeustulkkeja. Viranomaiset värväävät tulkkeja suoraan. Lisäksi eri puolilla Suomea sijaitsevat tulkkikeskukset työllistävät asioimistulkkeja paljon.

Linkit

Tulkkijaosto