Kääntäminen ja tulkkaus

Kääntäminen on kirjallista työtä. Kirjallisuuden suomentajat ja asiatekstinkääntäjät työskentelevät kirjallisten tekstien kanssa – av-kääntäjät puolestaan tekevät muun muassa elokuvatekstityksiä. Tulkkaus taas on puheviestintää, jossa puhetta välitetään kielestä toiseen. Kääntäminen ja tulkkaus vaativat korkeaa ammattitaitoa.

Kirjallisuus

Kirjallisuuden kääntäjän työsarkaa ovat tieto- ja kaunokirjallisuus – niin viihde- kuin taideproosakin, lasten ja nuorten kirjat, näytelmät, lyriikka ja sarjakuvat. Töitä tehdään kustantajille ja muille toimeksiantajille. Päätoimisten ammattikääntäjien lisäksi alalla on runsaasti myös sivutoimisia kääntäjiä.

Kirjallisuuden kääntäjät ovat itsenäistä taiteellista työtä tekeviä freelancereita. Työ on haastavaa, opettavaista, kiehtovaa ja monin tavoin palkitsevaa – toisaalta usein myös kiireistä, vaikeaa ja yksinäistä. Lue lisää.

Asiatekstit

Asiatekstit ovat asiatyylisiä tekstejä. Asiatekstinkääntäjien työalaan kuuluvat muun muassa käyttöohjeet, verkkosivut, markkinointimateriaalit, viranomaisasiakirjat ja lehtijutut. Viranomaisten antamien todistusten, lausuntojen yms. käännös vaatii usein auktorisoitua kääntäjää.

Asiatekstinkääntäjä tekee työtään joko toisen palveluksessa tai työllistämällä itse itsensä. Tyypillisiä asiakkaita ovat yritykset ja julkisyhteisöt, mutta myös yksityishenkilöt, jotka tarvitsevat käännöksiä vaikkapa opiskelutodistuksistaan. Lue lisää.

Av-kääntäminen

Audiovisuaaliset kääntäjät työskentelevät vieraskielisten tv-ohjelmien, elokuvien, dvd-tallenteiden ja pelien parissa. Kääntäjien tehtävänä on saattaa audiovisuaalinen sisältö tekstiksi ja/tai selostukseksi. Työssä tarvitaan tiivistämisen taitoa, sillä käännös on sovitettava ääneen ja kuvaan.

Television ja dvd- ja elokuvalevittäjien lisäksi av-kääntäjiä työllistävät ooppera, multimedia ja teksti-tv. 
 

Tulkkaus

Tulkin on hallittava useita tulkkausmenetelmiä ja osattava käyttää niitä eri tilanteissa. Osa tulkeista on erikoistunut esimerkiksi konferenssitulkkaukseen, osa taas oikeustulkkaukseen tai asioimistulkkaukseen.
 
Eri tulkkausmenetelmiin kuuluvat simultaani-, konsekutiivi- ja kuiskaustulkkaus. Tulkit toimivat yrittäjinä tai työsuhteessa. Tulkkien asiakkaita ovat muun muassa järjestöt, yritykset, virastot, viranomaiset ja oikeuskäsittelyn osapuolet. Lue lisää.
 

Opetus ja tutkimus

Kääntämisen ja tulkkauksen opettaja kouluttaa yliopistossa tulevia kääntäjiä, tulkkeja ja muita kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijoita. Yliopiston lehtorien, tuntiopettajien ja professorien työhön kuuluu kääntämisen ja tulkkauksen ammattikäytäntöjen sekä teorian opetusta, opiskelijoiden neuvontaa ja tutkielmien ohjausta.

Myös käännöstieteen tutkija työskentelee yleensä yliopistossa. Tutkimuksen aihepiirejä ovat esimerkiksi suomennosten historia, EU-tulkkaus ja  -käännöstoiminta sekä kuvan ja sanan suhde kääntämisessä. Lue lisää.