Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kesä 2019

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kesän 2019 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina kääntäjille yli 25 000 euroa. SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 4.9.2019. 

Apurahoja myönnettiin 31 hakijalle yhteensä 25 272 € arvosta. Hakemuksia saimme yhteensä 33, kaikkiaan 30 459 euron edestä. Myönnetyistä apurahoista oli

  • henkilökohtaisia kohdeapurahoja oli 15 kpl (10 612 ) ja
  • konferenssi- ja koulutusapurahoja 12 kpl (10 720 €) eli
  • henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin siten yhteensä 27 kpl (21 332 €).
  • Projektiapurahoja myönnettiin 4 kpl yhteensä 3 940 euron arvosta.

Apurahoja myönnettiin muun muassa ulkomaisiin ja kotimaisiin konferensseihin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin sekä muun muassa työvälineiden ja ammattikirjallisuuden hankintaan. Tänä vuonna SKTL jakoi ensimmäistä kertaa myös Kopiosto-projektiapurahaa, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille.

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöille tilitettävistä kopiointikorvauksista. SKTL on Kopioston jäsenjärjestö.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun lokakuussa 2019. Hausta on ilmoitettu Kääntäjä-lehdessä 2/2019 sekä verkkosivuillamme.

Kesän 2019 hakukierroksen apurahansaajille on ilmoitettu apurahasta henkilökohtaisesti.

Ohjeita apurahansaajalle

SKTL onnittelee apurahansaajia!

 

 

Tiedoksi apurahansaajille 
Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys, johon on liitettävä kuitit. Apurahaselvitys tehdään sähköisesti ohjeiden mukaan uuden apurahajärjestelmän kautta. Vuonna 2019 myönnetyistä apurahoista selvityksiä ei enää tehdä paperilla, vaan apurahajärjestelmän kautta – samassa järjestelmässä, jossa myös hakemus tehdään. Apurahaselvitys on ehdottomasti palautettava järjestelmän kautta viimeistään tasan vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei voida myöntää enää jatkossa Kopiosto-apurahaa.