Myönnetyt Kopiosto-apurahat, syksy 2018

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi syksyn 2018 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina kääntäjille lähes 35 000 euroa.

Apurahoja myönnettiin 36 hakijalle yhteensä 34 758,81 € arvosta. Myönnetyistä apurahoista hankeapurahoja oli 22 kpl (21 598,81 ) ja konferenssiapurahoja 14 kpl (13 160 €). Apurahoja myönnettiin muun muassa ulkomaisiin ja kotimaisiin konferensseihin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin sekä muun muassa työvälineiden ja ammattikirjallisuuden hankintaan.

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöille tilitettävistä kopiointikorvauksista. SKTL on Kopioston jäsenjärjestö.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun keväällä 2018. Hausta ilmoitetaan mm. Kääntäjä-lehdessä 1/2019.

Syksyn 2018 hakukierroksen apurahansaajille on ilmoitettu tai ilmoitetaan viimeistään marraskuun loppuun mennessä henkilökohtaisesti.

 

SKTL onnittelee apurahansaajia!

 

 

Tiedoksi apurahansaajille 
Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys, johon on liitettävä alkuperäiset kuitit. Apurahaselvityslomake lähetetään apurahansaajille postitse. Suosittelemme säilyttämään itsellä selvityksen ja kuittien valokopiot. HUOM! Emme lunasta kirjattuja kirjeitä.

Apurahaselvitys on ehdottomasti palautettava liiton toimistoon viimeistään tasan vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei voida myöntää enää jatkossa Kopiosto-apurahaa.