Suomi kääntää – 100 vuotta käännettyä suomea

SKTL järjestää Suomen juhlavuoden kunniaksi luentosarjan yhdessä kääntämistä ja tulkkausta opettavien yliopistojen ja DIAK-ammattikorkeakoulun sekä muiden alaa lähellä olevien tahojen kanssa. Luentosarja käsittelee kääntämisen ja tulkkauksen yhteiskunnallista vaikutusta Suomen historian eri vaiheissa. Luentoja on kaikkiaan yhdeksän: keväällä viisi ja syksyllä neljä luentoa, yksi luento jokaisena yliopiston toimintakuukautena. Luennot  järjestetään vuorotellen eri yliopistoilla, mutta niitä kaikkia voi seurata etäyhteyden kautta, ja luennot tallennetaan myös SKTL:n Vimeo-tilille, josta ne ovat vapaasti katsottavissa jälkikäteen. 
 

Kevätkauden ohjelma:

Tammikuun luento: 

17.1.2017 klo 16–18, Vaasan yliopisto
Sama suomeksi och samma på svenska – kääntäminen ja tulkkaus julkishallinnossa
itsenäisyyden alkuajoista nykypäivään

- Englannin kielen ja kääntämisen professori, FT Outi Paloposki: Alussa oli käännös

- Asiatekstinkääntäjä Tarja Sirén: Levande tvåspråkighet med hjälp av översättning och tolkning.

 

Helmikuun luento:

7.2.2017 klo 16–18, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
Ystävän ja isoveljen tulkkina ja tulkitsijana

- FT Marja Jänis: Venäläisen kirjallisuuden kääntäminen Suomessa​

- Venäjän kielen ja kääntämisen professori, FT Hannu Kemppanen: Tulkkausta ystävyyden hengessä – käännös- ja tulkkaustoiminta Suomi-Neuvostoliitto-seurassa

 

Maaliskuun luento:

14.3. klo 16–18, OPH:n auditorio, Helsinki

Viranomainen ja asiakas yhteistä kieltä etsimässä – asioimis- ja oikeustulkkaus nyky-Suomessa

- Tulkkauksen yliopettaja, FT Gun-Viol Vik, Diak: Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla

- Opetusneuvos Tarja Leblay ja asiantuntija Saara Kalajoki, Opetushallitus: Oikeustulkkirekisteri rakentuu

- Projektipäällikkö Anneli Sorkio ja Anna Mäntynen, Tampereen yliopisto: Tavoitteena yhtenäinen oikeustulkin koulutus, korkeakoulujen yhteinen O-ERKO-hanke

- Oikeustulkki (EAT), FM Tuija KokkoTulkin näyttötutkinnot osaamisen todentajina, tulkin näkökulma

 

Huhtikuun luento: 

4.4.2107 klo 16–18, Turun yliopisto
Suomi ei ole saari – käännöskirjallisuus kulttuurin välittäjänä esimerkin valossa

- Monikielisen käännösviestinnän professori, FT Kristiina Taivalkoski-Shilov ja suomentaja, FM Juhani Lindholm: Risto Roopenpojasta Robinson Crusoeen

 

Toukokuun luento: 

Eurooppa-päivä 9.5.2017, klo 10–12, Eurooppasali, EU:n komission edustusto, Helsinki 
EU:ta suomeksi ja EU-suomea – kääntäminen ja tulkkaus EU:ssa


-Käännöstieteen professori, FT Kaisa Koskinen: Institutionaalisen kääntämisen jatkumoita: kunnallishallinnosta kansainväliseen organisaatioon

-Euroopan komission käännöstoimen pääosaston (DGT) suomen kielen osaston kielikoordinaattori ja laatuvastaava Erkka Vuorinen: Kohti vuotta 2019 – millaiset ovat suomen näkymät seuraavan puheenjohtajuuskauden lähestyessä?

-EU-kielenhuoltaja, erityisasiantuntija Aino Piehl: Mitä tekee EU-kielenhuoltaja?

 

Luentosarjan Facebook-sivut.
 
Seuraa luentosarjaa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #Suomikääntää ja #Finlandöversätter.