Kelpoisuusehdot - hakija

 

Henkilökohtaista kohdeapurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet 

● kirjallisuutta (kaunokirjallisuutta tai tieto- ja oppikirjallisuutta) 

● artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai 

● julkaistua asiatekstiä.

 

Henkilökohtaista konferenssi- ja koulutusapurahaa voivat hakea kaikki käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset. 

 

 Projektiapurahaa voivat hakea organisaatiot, työryhmät tai yksityishenkilöt. Hakijan on oltava käännös- ja tulkkausalalla tunnettu ja/tai luotettu toimija ja tämän on hakemuksessaan kuvattava suunnitellun toimintansa alaa hyödyttävä luonne mahdollisimman tarkasti.

 

Kopioitavaa materiaalia tuottavat kääntäjät voivat saada vuosittain myös yhden apurahan konferenssimatkaan, vaikka olisivat saaneet hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna suurimman mahdollisen Kopiosto-apurahan. Muut käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset voivat hakea henkilökohtaista konferenssi- ja koulutusapurahaa. Hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssi- ja koulutusapurahan eikä kohdeapurahan saamiselle. Vuonna 2020 saatu SKTL:n myöntämä korona-apuraha ei estä saamasta muuta SKTL:n Kopiosto-apurahaa. 

Apurahaa ei myönnetä henkilökohtaisen apurahan hakijalle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut henkilökohtaista Kopiosto-kohdeapurahaa yhteensä vähintään 2 000 euroa (ns. kahden vuoden hakukarenssi). Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske korona-apurahaa. Jos olet saanut korona-apurahan vuonna 2020, voit silti hakea henkilökohtaista apurahaa.

Apurahaa voi hakea mm. opintomatkaan, ammattikirjallisuuteen, uusiin IT-hankintoihin, ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin, kotimaiseen ja ulkomaiseen konferenssiin, seminaariin tai koulutukseen – myös etäkoulutuksiin! Lue lisää alta.