Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kevät 2021

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kevään 2021 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille yli 52 000 euroa. SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 21.4.2021. 

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö.

Hakemuksia saimme yhteensä 70 kappaletta, kaikkiaan 102 513 € arvosta. Apurahoja myönnettiin 55 hakijalle yhteensä 52 137  arvosta.

  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin 50 kpl (43 637 €), joista 
    • henkilökohtaisia kohdeapurahoja 34 kpl (28 166 €) ja
    • henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 16 kpl (15 471 €). 
  • Projektiapurahoja myönnettiin 5 kpl yhteensä 8 500 € arvosta.

Apurahoja myönnettiin kevään 2021 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin ja koulutuksiin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä työvälineiden ja ammattikirjallisuuden hankintaan.

SKTL on myöntänyt vuodesta 2019 alkaen Kopiosto-projektiapurahaa, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille. Hyvän apurahakäytännön mukaisesti toivomme, että SKTL ja Kopiosto mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä.

Kevään 2021 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta sekä sähköpostitse.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun toukokuussa 2021. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 2/2021 sekä verkkosivuillamme.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto onnittelee lämpimästi apurahansaajia!

 

Apurahansaajat, kevät 2021

Ohjeita apurahansaajalle

Viestintäohje projektiapurahan saajalle

Selvitys apurahan käytöstä

 

Viestintäohje SKTL:n Kopiosto-projektiapurahan saajalle

Kun sinulle on myönnetty SKTL:n Kopiosto-projektiapuraha:

Hyvän apurahakäytännön mukaisesti toivomme, että SKTL mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä. Maininta voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Koulutusta/Julkaisua/Tapahtumaa on tukenut Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto myöntämällä sen toteuttamiseen Kopiosto-apurahaa, joita rahoitetaan SKTL:n Kopiostosta saamin tekijänoikeuskorvauksin.

Logon saat pyydettäessä SKTL:n toimistosta tai ottamalla meihin yhteyttä apurahajärjestelmän kautta.

Mikäli olet SKTL:n jäsen, voit ladata logon myös kirjautumalla SKTL:n jäsensivuille omilla tunnuksillasi  (https://www.sktl.fi/jasenet/sktl-logot-jasenille/).