SKTL:n hallinto

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton ylintä valtaa käyttää vuosikokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Kokouksissa valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja päätetään sääntömääräisistä ja muista ajankohtaisista asioista.

Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus. Liiton hallituksessa on vain kääntäjiä ja tulkkeja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 10 varsinaista jäsentä. Puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

SKTL:n hallitus vuonna 2019

SKTL:n päivittäisiä asioita hoitavat liiton toimistossa toiminnanjohtaja, tiedottaja ja järjestöasiantuntija:

  • Toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti
  • Tiedottaja Maarit Laitinen
  • Järjestöasiantuntija Jenni Kavén

Toimiston yhteystiedot