Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kesä 2018

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kesän 2018 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina kääntäjille yli 30 000 euroa.

Apurahoja myönnettiin 38 hakijalle yhteensä 32 482€ arvosta. Myönnetyistä apurahoista hankeapurahoja oli 24 kpl (22 582 ) ja konferenssiapurahoja 14 kpl (9 900 €). Apurahoja myönnettiin muun muassa ulkomaisiin ja kotimaisiin konferensseihin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin sekä muun muassa työvälineiden ja ammattikirjallisuuden hankintaan.

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöille tilitettävistä valokopiointikorvauksista. SKTL on Kopioston jäsenjärjestö.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun 1.10.2018. Hausta on ilmoitettu mm. Kääntäjä-lehdessä 3/2018.

Kesän 2018 hakukierroksen apurahansaajille on ilmoitettu apurahasta henkilökohtaisesti.

SKTL onnittelee apurahansaajia!

 

 

Tiedoksi apurahansaajille 
Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys, johon on liitettävä alkuperäiset kuitit. Apurahaselvityslomake lähetetään apurahansaajille postitse. Suosittelemme säilyttämään itsellä selvityksen ja kuittien valokopiot. HUOM! Emme lunasta kirjattuja kirjeitä.

Apurahaselvitys on ehdottomasti palautettava liiton toimistoon viimeistään tasan vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei voida myöntää enää jatkossa Kopiosto-apurahaa.