Liitto

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on käännös- ja tulkkausalan asiantuntija, jota kannattaa konsultoida alaa koskevissa kysymyksissä.

SKTL on perustettu vuonna 1955. Liiton vahvuus perustuu siihen, että se elää ajassa, seuraa intensiivisesti alan kehitystä, ottaa kantaa ja puuttuu niihin asioihin, jotka kulloinkin ovat keskeisiä alalle ja sen toimijoille.

Liitto vahvistaa kääntäjien ja tulkkien ammatillista identiteettiä ja ammattitaitoa. Teemme työtä alan eettisten periaatteiden ja toimivien käytäntöjen kehittämiseksi. Luomme malleja, joita hyödyntämällä käännökset ja tulkkaukset sujuvat hyvin - niin kääntäjän ja tulkin kuin asiakkaankin näkökulmasta. Liitolla on lisäksi vahva kirjallisuuden ja kulttuurin alan painotus.

SKTL:n toiminta kattaa koko käännös- ja tulkkausalan. Jäsenistö jakautuu viiteen jaostoon:

I kirjallisuuden kääntäjät

II asiatekstinkääntäjät

III av-kääntäjät

IV tulkit

V opettajat ja tutkijat

 Liitolla on myös kolme paikallisosastoa, jotka keskittyvät alueelliseen toimintaan: