SKTL:n toiminta

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

 • edustaa kääntäjiä ja tulkkeja sekä alan opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita ammattikuntana
 • ottaa kantaa kääntäjien ja tulkkien tekijänoikeuksiin ja tiedottaa niistä
 • pitää yhteyttä viranomaisiin, kulttuurijärjestöihin, elinkeinoelämään ja sen järjestöihin
 • ottaa kantaa alaa koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin
 • osallistuu alan koulutuksen kehittämiseen
 • pitää yhteyttä kansallisiin ja kansainvälisiin kääntäjä- ja tulkkijärjestöihin
 • neuvoo kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvissä kysymyksissä
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • jakaa apurahoja
 • sovittelee, jos jäsenen ja asiakkaan välillä on erimielisyyksiä hinnasta tai laadusta
 • järjestää kokouksia, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia

Kääntäjät ja tulkit työskentelevät sekä yrittäjinä että työsuhteessa. Koska käännös- ja tulkkausalalla yrittäjänä työskentely on erittäin yleistä, tunnemme hyvin myös yrittäjyyteen liittyvät kysymykset.

Jäsenille tarjoamme yksityiskohtaista ja syvällistä tietoa ja koulutusta sekä ammattilaisten yhteisön, joka on jokaisen kääntäjän tai tulkin tärkein verkostoitumispaikka. Jaostot ja paikallisosastot Turussa, Tampereella ja Vaasassa järjestävät monipuolisesti tilaisuuksia, joissa puhutaan asiaa kääntämisestä ja tulkkauksesta.

SKTL on jäsentensä liitto. Jos sinulla on kehitysehdotuksia, toiveita, ole rohkeasti meihin yhteydessä ja tule mukaan!