Tietosuojakäytännöt

 

Henkilötietojen käsittely SKTL:ssä

Toimintamme Suomen kääntäjien ja tulkkien liitossa edellyttää usein henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi silloin, kun hallituksemme hyväksyy uudet jäsenet tai kun järjestämme tapahtuman, viestimme toiminnastamme tai käsittelemme lehtitilauksia. Henkilötiedoilla tarkoitetaan asioita, joilla henkilöä kuvataan ja joilla hänet voidaan tunnistaa, epäsuorastikin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite. 

Jäsentemme sekä lehtitilaajiemme tietojen suojaaminen ja niiden luottamuksellinen käyttö on meille tärkeää ja otamme tietoturva- ja tietosuoja-asiat vakavasti. Suunnittelemme etukäteen tarkoin mitä tietoja keräämme, mitä käyttötarkoitusta varten niitä kerätään, miten tietoja käsitellään ja säilytetään. SKTL:ssä henkilötietoja kerätään vain tarpeen vaatiessa.

Tietoja käsitellään vastuullisesti, huolellisesti ja lain mukaisesti. Henkilötietoja käsittelevät kulloisessakin tilanteessa vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä asian hoitamiseksi.

Seuraamme, kehitämme ja arvioimme tietosuojaa sisäisin dokumentein. Otamme tietosuoja-asetuksen huomioon kaikessa toiminnassamme.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei saa lähtökohtaisesti luovuttaa. Tietosuojaselosteessamme kuvataan ne syyt, miksi henkilötietoja luovutetaan. Emme luovuta henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitteita suoramarkkinointiin. Jäsentietoja ei myöskään julkaista esimerkiksi verkkosivuillamme, jäsenlehdessä tai toimintakertomuksessa ilman jäsenen lupaa, pois lukien hallituksen jäsenten nimet tai muut vapaaehtoistehtävät.

Käännös- ja tulkkauspalveluja markkinoivaan SKTL:n kääntäjä- ja tulkkihakupalveluun jäsen kirjaa itse haluamansa tiedot jäsensivujen kautta tai ilmoittaa tiedot SKTL:n toimistolle, jossa tiedot kirjataan jäsenen pyynnön mukaisesti.

Jäsenrekisterimme

Jäsenrekisteriämme ylläpidämme me itse, eli toimimme rekisterinpitäjänä. Rekisteritietojen käsittelijämme on Avoine Oy, joka tarjoaa meille jäsenrekisterityökalun käyttöömme. Avoine Oy noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa yhden kuukauden sisällä kirjallisesta pyynnöstä. Annamme tiedot järjestelmistämme, kun olemme varmistuneet pyytäjän henkilöllisyydestä. 

Voit ottaa yhteyttä lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen sktl@sktl.fi.

Tietosuojaselosteestamme voit lukea, minkälaisia henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen niitä SKTL:ssä käytetään.

Evästeistä voit lukea lisää sivuiltamme.

 

Päivitetty 25.5.2018


 

Päivitetty 25.6.2020:

Dataskydd

De uppgifter som du uppger på anmälningsblanketten används endast i samband med arrangemangen av evenemanget, inklusive fakturering. Om du ger ditt samtycke kan dina uppgifter också användas för information om andra motsvarande evenemang.