Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kevät 2023

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kevään 2023 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille lähes 50 000 euroa.  SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 5.4.2023.

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö. Hakemuksia saimme yhteensä 88 kappaletta, kaikkiaan 96 143 € arvosta. Apurahoja myönnettiin 73 hakijalle yhteensä 49 329 € arvosta.

• Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin 73 kpl (49 329 €), joista henkilökohtaisia kohdeapurahoja 27 kpl (21 945 €) ja henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 46 kpl (27 384 €).
• Projektiapurahoja ei myönnetty.

Apurahoja myönnettiin kevään 2023 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin, koulutuksiin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä työvälineiden hankintaan.

SKTL on myöntänyt vuodesta 2019 alkaen Kopiosto-projektiapurahaa, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille. Hyvän apurahakäytännön mukaisesti pyydämme, että SKTL ja Kopiosto mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä.

Kevään 2023 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta sekä sähköpostitse.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun toukokuussa 2023. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 2/2023 sekä verkkosivuillamme.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto onnittelee lämpimästi apurahansaajia!

 

Myönnetyt apurahat, kevät 2023

Ohjeita apurahansaajalle

Selvitys apurahan käytöstä