Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kesä 2022

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kesän 2022 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille yli 50 000 euroa.  SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 23.8.2022.    

  

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö.  Hakemuksia saimme yhteensä 66 kappaletta, kaikkiaan 80 662 € arvosta. Apurahoja myönnettiin 57 hakijalle yhteensä 50 570 € arvosta. 

  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin 56 kpl (47 570 €), joista henkilökohtaisia kohdeapurahoja 30 kpl (32 020 €) sisältäen korona-apurahoja 10 kpl (15 891 €) ja henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 26 kpl (15 550 €). 
  • Projektiapurahoja myönnettiin 1 kpl yhteensä 3 000 € arvosta.   

Apurahoja myönnettiin kesän 2022 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin, koulutuksiin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä työvälineiden hankintaan.   

  

SKTL on myöntänyt vuodesta 2019 alkaen Kopiosto-projektiapurahaa, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille. Hyvän apurahakäytännön mukaisesti pyydämme, että SKTL ja Kopiosto mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä.   

  

Kesän 2022 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta sekä sähköpostitse.   

 

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun syykuussa 2022. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 3/2022 sekä verkkosivuillamme.   

  

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto onnittelee lämpimästi apurahansaajia!   

 

Apurahansaajat, kesä 2022 

Ohjeita apurahansaajalle

Viestintäohje projektiapurahan saajalle

Selvitys apurahan käytöstä