Myönnetyt Kopiosto-apurahat kevät 2016

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus on käsitellyt kevään 2016 Kopiosto-apurahahakemukset SKTL:n Kopiosto-työryhmän esityksen pohjalta.

Apurahoja myönnettiin 75 hakijalle yhteensä 39 998,00 € arvosta. Myönnetyistä apurahoista hankeapurahoja oli 55 kpl (28 128 €) ja konferenssiapurahoja 20 kpl (11 870 €). 

Kaikille apurahansaajille on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Onnittelut apurahansaajille!

 

Tiedoksi apurahansaajille 
Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys, johon on liitettävä alkuperäiset kuitit. Apurahaselvityslomake lähetetään apurahansaajille parin viikon kuluessa. Suosittelemme säilyttämään itsellä selvityksen ja kuittien valokopiot. HUOM! Emme lunasta kirjattuja kirjeitä.

Apurahaselvitys on ehdottomasti palautettava liiton toimistoon viimeistään tasan vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei voida myöntää enää jatkossa Kopiosto-apurahaa.