Hakuilmoitus

HUOM! Seuraava haku keväällä 2021. Hakuilmoitus ja lisätiedot julkaistaan tällä sivulla keväällä 2021.

 

Uutinen 14.12.2020

Kopiosto-apurahat haettavina 1.–31.3.2021

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi kopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-apurahat kääntäjille.

Hae nyt apurahaa opintomatkaan, ammattikirjallisuuteen, uusiin IT-hankintoihin, ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin tai ulkomaiseen konferenssiin, seminaariin taikka muuhun koulutukseen! Katso tarkemmat hakukohteet hakuilmoituksestamme verkkosivuiltamme: www.sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/hakuilmoitus.

Jaossa on 

● henkilökohtaisia kohdeapurahoja

● henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 

projektiapurahoja

Apurahan käytöstä on annettava selvitys.

  • Kohdeapurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet kirjallisuutta (kaunokirjallisuutta tai tieto- ja oppikirjallisuutta), artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai julkaistua asiatekstiä.
  • Konferenssi- ja koulutusapurahaa voivat hakea kaikki käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset.
  • Projektiapurahaa voivat hakea organisaatiot, työryhmät tai yksityishenkilöt. Hakijan on oltava käännös- ja tulkkausalalla tunnettu ja/tai luotettu toimija.

Yksittäinen henkilökohtainen kohdeapuraha tai konferenssi- ja koulutusapuraha voi olla suuruudeltaan enintään 2 000 euroa. FIT:in maailmankongressiin vuonna 2021 myönnettävä apuraha voi olla suuruudeltaan enintään 1500 euroa. SKTL ilmoittaa vähintään 1 000 euron suuruiset apurahat verottajalle.

Apurahapäätökset tekee liiton hallitus hakemukset käsittelevän Kopiosto-työryhmän esityksen perusteella. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista.

Hakemus toimitetaan hakuaikana 1.–31.3.2021 sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa: sktl.apurahat.net.

Lue lisää: sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/apurahajarjestelma.

Hakuohjeet SKTL:n verkkosivuilla: sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/hakuohjeet.