Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kevät 2024

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kevään 2024 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille liki 41 000 euroa. SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 11.6.2024. 

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö.

  

Hakemuksia saimme yhteensä 58 kappaletta, kaikkiaan 66 565  €:n arvosta. Apurahoja myönnettiin 49 hakijalle yhteensä 40 905  €:n arvosta.   

  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin 49  kpl  (40 905  €), joista henkilökohtaisia kohdeapurahoja 31 kpl  (35 265  €) ja henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 25 kpl  (27 150  €).  

Apurahoja myönnettiin kevään 2024 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin, koulutuksiin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä työvälineiden hankintaan.   

Kevään 2024 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta sekä sähköpostitse.   

 

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun syyskuussa 2024. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 3/2024 sekä verkkosivuillamme.   

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto onnittelee lämpimästi apurahansaajia!