Henkilökohtainen apuraha

Ohjeet henkilökohtaisen kohdeapurahan tai konferenssi- ja koulutusapurahan hakijalle 

 • Täytä hakemus huolellisesti. Muista perustelut ja kustannusarvio. Apurahaa ei myönnetä, jos perustelut tai kustannusarvio puuttuvat.

 • Apurahaa ei myönnetä, jos hakija ei ole toimittanut SKTL:lle selvitystä aiemmista, yli vuosi sitten saamistaan Kopiosto-apurahoista. 

 • Apurahaa ei myönnetä virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein, esimerkiksi elinkustannuksiin (mm. ateriat ja päivärahat).  

 • Apurahaa ei myönnetä takautuvasti. Apurahalla katettavien kulujen pitää syntyä hakemuksen jättämisen jälkeen. 

 • Apurahaa haetaan SKTL:n apurahajärjestelmässä. Hakemuksia ei oteta vastaan hakuaikojen ulkopuolella. Hakuajat ilmoitetaan liiton verkkosivuilla ja Kääntäjä-lehdessä. 

 • Hakemukseen on liitettävä selvitys käännös-, tulkkaus-, opetus- tai tutkimusalan töistä kolmen (3) viime vuoden ajalta. Katso ohjeet teos- ja työluettelon laatimiseen tästä.  

 • Älä liitä mukaan henkilökohtaisia tietoja taloudellisesta tilanteestasi tai sairauksistasi. 

 • Koulutusapurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakijan on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea. 

 • Hakemukseen on liitettävä CV. 

 • Hakemusta voi täydentää hakuaikana. 

Huomaa: 

 • Henkilökohtaisen apurahan enimmäismäärä kalenterivuoden aikana on 2 000 euroa.  

 • Kopioitavaa materiaalia tuottavat kääntäjät voivat saada vuosittain sekä enintään 2 000 euroa kohdeapurahaa että enintään 2 000 euroa konferenssi- ja koulutusapurahaa. 

 • Kolmen viime vuoden aikana saadut apurahat (sekä Kopiosto-apurahat että muut) otetaan huomioon jaosta päätettäessä. 

 • Hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssi- ja koulutusapurahan eikä kohdeapurahan saamiselle.

 • Hakemukseen on merkittävä muut samaan tarkoitukseen muista lähteistä haettavat apurahat ja tuet.

 • Mikäli hakija saa hakemaansa kohteeseen apurahan muulta taholta SKTL:n apurahahaun aikana tai haun päätyttyä, hakijan on ilmoitettava tästä SKTL:lle ja peruttava Kopiosto-apurahahakemus. Jos SKTL on jo ehtinyt myöntää hakijalle Kopiosto-apurahan, hakijan on ilmoitettava saamastaan apurahasta SKTL:lle. Tällöin SKTL:n myöntämä apuraha peruuntuu.