Hakuohjeet

 

Ohjeet yksilöapurahan eli henkilökohtaisen apurahan hakijalle:

Kohdeapuraha tai konferenssi- ja koulutusapuraha


Hakuohjeet

 • Hakemuksessa on oltava mukana yksilöity selvitys siitä, mitä ja minkä verran hakija on viimeisen 3 vuoden aikana kääntänyt (hakuhetkestä kolme vuotta taaksepäin).
 • Erityisesti lehdistölle käännettyjä tai julkaistuja asiatekstejä kääntäviä pyydetään selvittämään, minkä tyyppisiä ja kuinka laajoja tekstejä he ovat kääntäneet, missä käännökset on julkaistu jne.
 • Konferenssi- ja koulutusapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). 
 • Hakijan on selostettava hakemuksessa hankkeensa mahdollisimman tarkasti ja liitettävä mukaan yksilöity kustannusarvio sen toteuttamisesta (perustelut sisältävä työsuunnitelma sekä kustannusarvio). 


Yksilöapurahan myöntämisen rajoitukset

 • Kolmen viime vuoden aikana saadut apurahat (sekä Kopiosto-apurahat että muut) otetaan huomioon jaosta päätettäessä.
 • Jos kustannusarvio tai perustelut puuttuvat, apurahaa ei voida myöntää.

Apurahaa ei myönnetä

 • virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein, esim. elinkustannuksiin.
 • takautuvasti (jo valmistuneeseen hankkeeseen tai pidettyyn konferenssiin).
 • projektiapurahan hakijalle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut Kopiosto-projektiapurahaa yhteensä vähintään 1 000 euroa. (Tässä projektilla tarkoitetaan kohdetta. Tarkennus lisätty 28.2.2020)
 • jos hakemus on puutteellinen.
 • koulutusapurahaa ei myönnetä hakijalle, jonka on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea. 

 


 

Ohjeet projektiapurahan hakijalle:

Projektiapuraha

 

Hakuohjeet

Hakijan on oltava käännös- ja tulkkausalalla tunnettu ja/tai luotettu toimija ja tämän on hakemuksessaan kuvattava suunnitellun toimintansa alaa hyödyttävä luonne mahdollisimman tarkasti.

Organisaation, työryhmän tms. tulee ilmoittaa hankkeelle vastuuhenkilö. Yksityishenkilöistä koostuvasta työryhmästä tulee ilmoittaa henkilö, joka vastaa hankkeen taloudesta sekä apurahan käytöstä ja mahdollisesti tarvittavista viranomaisilmoituksista.

Hakemukseen on liitettävä mukaan yksilöity kustannusarvio (perustelut sisältävä työsuunnitelma sekä kustannusarvio).

Hyvän apurahakäytännön mukaisesti toivomme, että SKTL mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa. Logon saat pyydettäessä SKTL:n toimistosta.

Projektiapurahan myöntämisen rajoitukset

 • Kolmen viime vuoden aikana saadut projektiapurahat tai niihin verrattavat SKTL:n myöntämät tuet otetaan huomioon jaosta päätettäessä.
 • Jos kustannusarvio tai perustelut puuttuvat, apurahaa ei voida myöntää.

Apurahaa ei myönnetä

 • virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein, esim. elinkustannuksiin.
 • projektiapurahan hakijalle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut Kopiosto-projektiapurahaa yhteensä vähintään 1 000 euroa.
 • takautuvasti jo päättyneeseen hankkeeseen.
 • jos muuta rahoitusta hankkeelle ei ole tai sitä ei haeta.
 • jos hakemus on puutteellinen.

 

Yksityiskohtaisia yleisohjeita

Täytä hakemus huolellisesti.

Apurahaa voi hakea vain SKTL:n apurahajärjestelmässä. Hakemuksia ei oteta vastaan hakuaikojen ulkopuolella. Hakuajat ilmoitetaan liiton verkkosivuilla ja Kääntäjä-lehdessä.

Mukaan hakemukseen on liitettävä luotettava kustannuslaskelma ja selvitys tekijänoikeudenalaisista töistä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Hakemusta voit täydentää hakuajan puitteissa.

Apurahoja ei myönnetä elinkustannuksiin, virkistyskäyttöön eikä sosiaalisin perustein.

 

Ilmoitus apurahan myöntämisestä

Työryhmä käsittelee kaikki hakemukset kerralla hakuajan päätyttyä.

Tämän jälkeen liiton hallitus käsittelee työryhmän ehdotuksen. Apurahat maksetaan hallituksen tehtyä päätöksensä työryhmän esityksen perusteella. Käsittely vie jonkin aikaa – tyypillisesti kahdesta neljään viikkoa haun päättymisestä, hallituksen kokouksen ajankohdasta riippuen.

Tämän jälkeen apurahat maksetaan niiden hakijoiden tileille, joille se on myönnetty.

Apurahan saaneet saavat liitosta ilmoituksen sen myöntämisestä. Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa.