Esiintyjät – Föreläsare

Jenni Kavén. Kuva: Maarit Laitinen.
Johan Bärlund. Foto: Veikko Somerpuro.
Malin Bornhöft. Foto: Ninni Andersson.
Saara Haapamäki. Foto: Sirpa Hihnala.
Jenny Sylvin. Foto: Eva Lingon.
Jens Berg. Foto: Tage Rönnqvist.
Gabriella Sandström. Foto: Joachim Bago.
Kristiina Taivalkoski-Shilov. Kuva: Linda Lipponen.
Pamela Granskog. Foto: Niina Rodionoff.
Mats Holmqvist. Foto: Linda Bondestam.
Nike Parland. Foto: Johannes Gylling.
Ville Eloranta. Kuva: Markko Taina.
Ulla Tiililä. Kuva: Sonja Holopainen.
Charlotta af Hällström-Reijonen. Foto: Sonja Holopainen.

JENNI KAVÉN

Jenni Kavén on työskennellyt Suomen kääntäjien ja tulkkien liitossa (SKTL/FÖTF) vuodesta 2013 lähtien, mm. suomalais-ruotsalaisen kääntäjäseminaarin järjestelytyöryhmän jäsenenä 2014–2021, elokuusta 2021 lähtien va. toiminnanjohtajana ja elokuusta 2022 lähtien vakinaisena toiminnanjohtajana. Kavén on auktorisoitu kääntäjä viron kielestä suomen kieleen ja koulutukseltaan filosofian maisteri Helsingin yliopistosta, pääaineenaan viron kieli ja kulttuuri, sivuaineenaan germaaninen filologia (kääntäjälinja) ja monikielinen ammattiviestintä (nyk. käännöstiede). Gradussaan hän tutki erisnimien kääntämistä virolaisten lastenkirjojen suomennoksissa. Kavénin työtehtäviin kuuluvat yhteiskunnalliset suhteet sekä kääntäjien ja tulkkien työskentelyolosuhteiden edistäminen monin tavoin. Hän on ollut mukana laatimassa päivityksiä auktorisoidun kääntäjän ohjeisiin ja kehittämässä asioimistulkkauksen laatuohjeistuksia. Vapaa-ajallaan hän mm. toimii tarttolaissyntyisen kissan nöyränä palvelijana.
 

JOHAN BÄRLUND

Johan Bärlund är sedan 2018 rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och arbetsledig professor i nordisk rätt vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Till fakulteten har han varit anknuten sedan 1987 som assistent, överassistent, universitetslektor och professor och uttryckligen engagerat sig i undervisningen i juridik på svenska.

Hans intresse för den juridiska svenskan i Finland fick ett uppsving när han 1992–1993 fungerade som civiltjänstgörare vid justitieministeriets lagberedningsavdelning och hade i uppgift att bland annat översätta regeringspropositioner från finska till svenska. Han har varit sakkunnig i statsrådets svenska språknämnd sedan 2010 samt medlem av Svenska språknämnden i Finland 1.6.2015–31.5.2018 och dess ordförande 1.6.2018–31.5.2021. För allmänheten blev han känd som en av skribenterna i Hufvudstadsbladets juristspalt där han besvarade läsarnas juridiska frågor i tjugo års tid.

På översättarseminariet kommer han att tala om den juridiska svenskan i Finland.
 

MALIN BORNHÖFT

Malin Bornhöft arbetar som språkexpert i Regeringskansliet. Hon har bakgrund som språkkonsult och som språkvårdare på en förvaltningsmyndighet.

I Regeringskansliet har språkexperter arbetat sedan 1970-talet med att granska texter i lagstiftningskedjan med målet att författningsspråket ska vara begripligt.

På översättarseminariet berättar hon om hur granskningen går till. Hon beskriver vilka framgångsfaktorer som ligger bakom förbättrade texter och vilka hinder det finns på vägen mot ett enklare författningsspråk.
 

SAARA HAAPAMÄKI

Saara Haapamäki är professor och ämnesansvarig i svenska språket vid Åbo Akademi. Hon disputerade år 2003 vid Åbo Akademi på avhandlingen ”Studier i svensk grammatikhistoria”. Därefter har hon ägnat sig åt forskning om språkvetenskapens historia och metodik, individuell och samhällelig flerspråkighet i tal och skrift, den talade svenskan i Åbo, perceptionen av talat språk, migranters integration på svenska i Finland, relationen mellan språk och social klass m.m. Hon har lång erfarenhet av undervisning i svenska för studenter som utbildar sig till modersmålslärare för svenska skolor, svensklärare för finska skolor, journalister, språkvårdare, översättare och andra språkexperter. På översättarseminariet talar hon om språkliga landskap i Åbo förr och nu, d.v.s. vilka språk som var synliga i stadsbilden för hundra år sedan och vilka som syns där nu.
 

JENNY SYLVIN

Jenny Sylvin är lärare i kommunikation på modersmålet vid Helsingfors universitets språkcentrum. Hon har jobbat med medier och kommunikation i drygt 20 år, bland annat som journalist på Svenska Yle och som språkvårdare på Institutet för de inhemska språken, med inriktning på de finlandssvenska medierna. Hon driver tillsammans med sin man språk- och kommunikationsföretaget Sylvin & Persson och är språkexpert i Yles språkserie Näst sista ordet. Näst sista ordet har belönats med Hugo Bergroth-sällskapets pris Språksporren 2021 och fått SLS:s pris för talekonst och språkfärdigheter på svenska i Finland 2022.
 

JENS BERG

Jens Berg har jobbat med medier i 30 år. Han har bland annat varit chefredaktör på Hufvudstadsbladet och innehållschef på Svenska Yle. Under sin tid som mediechef var Berg aktiv i arbetet med det finlandssvenska mediespråket. Han var bland annat ordförande för Rundradions svenska språknämnd och arrangör av seminariet Mediespråk. I dag leder han det egna bolaget Montem, som bland annat producerar den populära språkserien Näst sista ordet för Yle. Näst sista ordet har belönats med Hugo Bergroth-sällskapets pris Språksporren 2021 och fått SLS:s pris för talekonst och språkfärdigheter på svenska i Finland 2022.
 

GABRIELLA SANDSTRÖM

Gabriella Sandström är examinerad språkkonsult i svenska och arbetar sedan augusti 2021 med kommunikation och klarspråk på Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Hennes föredrag kommer att handla om arbetet med att nå ut med vaccininformation till hela den svenska allmänheten under pandemin. Hur gör man för att både informera om vaccinen mot covid-19 och motivera människor att vilja vaccinera sig? Sandström kommer främst att berätta om arbetet med att nå grupper i befolkningen som är svårare att nå på traditionellt sätt, exempelvis av språkliga skäl eller för att de inte följer svenska medier.

Hon kommer att berätta om några av de språkliga utmaningarna, bland annat om val av språk att översätta till och vad man behöver tänka på när man formulerar budskap för att de ska bli tydliga även i översättningarna.

Sandström har sedan 1995 arbetat som språkvårdare, kommunikatör och förlagsredaktör. Hon är just nu tjänstledig från arbetet som klarspråksansvarig på Språkrådet i Stockholm.
 

KRISTIINA TAIVALKOSKI-SHILOV

Kristiina Taivalkoski-Shilov on monikielisen käännösviestinnän professori ja koulutuksesta vastaava varajohtaja Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella, jossa hän opettaa kääntämisen teoriaa ja kääntämisen etiikkaa sekä ohjaa graduja ja väitöskirjoja. Vuosina 2013–2016 hän oli rahoitettuna tutkijana pohjoismaisessa hankkeessa “Voices of Translation: Rewriting Literary Texts in a Scandinavian Context”. Hän on julkaissut paljon kääntämisen historiaa ja äänen käsitettä koskevia artikkeleita. Viimeisin tutkimus koskee käännösteknologian hyödyntämistä kaunokirjallisuuden kääntämisessä ja kääntämisen ympäristökysymyksiä.
 

PAMELA GRANSKOG

Pamela Granskog är undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen och har en bakgrund som modersmålslärare. På Utbildningsstyrelsen ansvarar hon för modersmål och litteratur, gymnasiefrågor och grundläggande konstundervisning vid enheten för svenskspråkig verksamhet. Granskog är medlem av Studentexamensnämnden och ordförande för sektionen för modersmål och litteratur. Tidigare har hon bland annat varit biträdande rektor för Helsingfors Arbis, lektor i modersmål och litteratur vid Brändö gymnasium samt ombud för Tidningen i klassen. Granskog har varit kolumnist i många svenskspråkiga tidningar såväl i Finland som i Sverige och även medverkat i olika antologier. 2019 utkom hennes bok När världen inte länge är vanlig (Fontana Media). Till utbildningen är hon fil.mag och har även studier i journalistik bakom sig.
 

MATS HOLMQVIST

Mats Holmqvist är specialsakkunnig vid Statsrådets kansli, där han arbetat med lagöversättning och granskning sedan 2015. Han ansvarar främst för Undervisnings- och kulturministeriets texter och har under årens lopp deltagit i översättningen av alla de centrala lagarna på utbildningsområdet. Tidigare har han jobbat som translator på Undervisnings- och kulturministeriet och på en översättningsbyrå. Holmqvist är politices magister och halkade in på översättningsbanan medan han studerade politisk historia och Sydasienforskning.
 

NIKE PARLAND

Nike Parland är sakkunnig vid Statsrådets kansli sedan 2015, med ansvar för översättning av framför allt författningar från finska till svenska för Undervisnings- och kulturministeriet. I uppdraget ingår också särskilt ansvar för klarspråksarbetet vid den svenska enheten. Hon har tidigare varit translator vid Undervisnings- och kulturministeriet med i stort sett samma uppgifter. Parland är filosofie magister med inriktning på filosofi, där intresset närmast gäller frågor kring mening, språk och verklighet.
 

VILLE ELORANTA

Ville Eloranta on suomen kielen maisteri, joka on työskennellyt Helsingin Sanomissa vuodesta 2003. Hän vastaa lehden kielenhuollosta ja editoi pitkiä tekstejä julkaisukuntoon. Vuosina 2015–2021 hän oli median edustajana suomen kielen lautakunnassa. Lisäksi häneltä on ilmestynyt kolme tietokirjaa.

Eloranta puhuu seminaarissa siitä, millaisia havaintoja hänellä on englannin kielen vaikutuksesta journalistien kieleen ja mitä sille voisi tehdä.
 

ULLA TIILILÄ

Dosentti Ulla Tiililä toimii erityisasiantuntijana Kotimaisten kielten keskuksessa, missä hän on työskennellyt 1990-luvun alusta viranomaiskielen tutkijana, kehittäjänä ja kouluttajana. Tiililä on erikoistunut sosiaali- ja terveydenhuollon kielenkäyttöön sekä kielen ja tekstien rooliin asiointiprosessissa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten näkökulmasta. Hän on työskennellyt myös sukupuolisensitiivisen kielen edistämisen ja vaikuttavuuden tutkimuksen parissa. Tiililä on selkokielen neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Seminaarissa hän puhuu siitä, miten erilaiset osallisuuden ulottuvuudet toteutuvat tai jäävät toteutumatta kielen varassa.
 

CHARLOTTA AF HÄLLSTRÖM-REIJONEN

Charlotta af Hällström-Reijonen har arbetat med språkvård på Institutet för de inhemska språken sedan 1996 och bland annat ägnat sig åt tidskriften Språkbruk och nordiskt samarbete. Tillsammans med Mikael Reuter har hon varit redaktör för Finlandssvensk ordbok. Hon disputerade 2012 vid Helsingfors universitet på en avhandling med titeln ”Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag”. Hon har också varit verksam inom Svenska litteratursällskapets forskningsprojekt ”Svenskan i Finland – i dag och i går”, där hon medverkat med ett flertal artiklar. Sedan 2018 är hon avdelningsföreståndare för svenska avdelningen på Institutet för de inhemska språken.