Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari 2015

Graafinen ilme Allan Appelberg

Aika: 24.–25. syyskuuta 2015

Paikka: Unioninkadun juhlahuoneisto (Unioninkatu 33), Helsinki

Järjestäjät: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ja Kotimaisten kielten keskus

Seuraa Twitterissä: #SuRu2015

 

PROGRAM/OHJELMA

Torsdagen den 24 september 2015 / Torstai 24. syyskuuta 2015

 11.00 – 12.30 Anmälning och lunch / Ilmoittautuminen ja lounas

12.30 – 12.45 Seminariet inleds med välkomstord av Kristiina Antinjuntti, verksamhetsledare, Finlands översättar- och tolkförbund. / Seminaariohjelman avaa Kristiina Antinjuntti, toiminnanjohtaja, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Unionsgatans festvåning presenterar sig. / Unioninkadun juhlahuoneistot esittäytyy.

 12.45 – 13.30 Johanna Lehtonen: Korvatunturivägen, Solvikinkatu, Eira och Ultuna: Namnplanering på två språk

 13.30 – 14.15 Riina Heikkilä: Ruotsinsuomalainen kielenhuolto 40 vuotta

 14.15 – 14.45 Kaffe/Kahvi

 14.45 – 15.30 Carola Grönholm: Översättningsverksamheten på FPA

 15.30 – 16.15 Mats Landqvist: Kan språkbruk vara en fråga om diskriminering - vilka ord får vi använda?

 16.15 – 16.30 Bensträck/Tauko

 16.30 – 17.15 Eveliina Tolvanen: Myndighetstexter på svenska och finska i Finland och Sverige ur ett jämförande perspektiv

19.00
Middag/Illallinen, Restaurang Sunn, Alexandersgatan 26 / Ravintola Sunn, Aleksanterinkatu 26

Veikko Kunnas från Helsingfors kulturcentral (avdelningschef, kultupolitik) hälsar oss välkomna. Veikko Kunnas Helsingin kulttuurikeskuksesta (osastopäällikkö, kulttuuripolitiikka) toivottaa meidät tervetulleiksi.

Fredagen den 25 september 2015 /  Perjantai 25. syyskuuta 2015


9.00 – 9.30 Kaffe/Kahvi

 9.30 – 10.15 Anna Maria Gustafsson: Den finlandssvenska journalistens språkliga vardag – om språkvården för de finlandssvenska medierna

10.15 – 11.00 Outi Paloposki: Suomentajana suuriruhtinaanmaassa, kääntäjänä keisarillisessa senaatissa. Kääntäjän ammatin alkuvaiheista Suomessa

 11.00 - 11.15 Bensträck/Tauko

 11.15 – 12.00 Laura Niemi, Institutet för de inhemska språken: ”Juuh elikkäs olohuonetentit kiinnostaa” – Näkökulmia uudissanoihin ja sosiaalisen median kieleen

 12.00 – 13.15 Lunch/Lounas

 13.15 – 14.00 Johan Franzon: Skämskudde, villa och vårdnadsbidrag. Om de tänkbara behoven av en sverigesvensk ordbok.

 14.00 – 14.45 Minna Ruokonen: Ulos kaapista ja yhteisrintamaan – kääntäjien strategioita ammatin arvostuksen parantamiseksi

 14.45 – 15.00 Avslutningsord/Päätössanat: Nina Martola, chef för svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. / Nina Martola, Kotimaisten kielten keskuksen ruotsin kielen osaston johtaja

 15.00 –  Kaffe och mingel/Kahvi ja vapaata seurustelua

 

på svenska