Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari 2013

SVENSK-FINSKT ÖVERSÄTTARSEMINARIUM
19.–20.9.2013 i Tammerfors

 

Årets seminarium ordnades på
konferens- och spahotellet Holiday Club i Tammerfors

TORSDAG 19 september

11−12:30
Lunch

12:30
Välkomstord av Nina Martola,
Institutet för de inhemska språken
och Kristiina Antinjuntti,
Finlands översättar- och tolkförbund

12:45−13.30
Zea Kingelin-Orrenmaa, Svenska litteratursällskapet:
Tammerfors som svensk språkö

13:30−14.15
Marja Kivilehto, Tammerfors universitet:
Översättningens kvalitet – en fråga om process
och produkt

14:15−15:00
Kaffe och incheckning för dem som bor på
konferenshotellet

15:00−15.30
Christian Matsson, Språkrådet: Lexin – lexikon
på 22 minoritetsspråk

15:30−15:45
Bensträck

15:45−17:15
Mirja Hovila, frilansöversättare: Kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kääntämisen sekatyöläinen katsoo taaksepäin ja eteenpäin. Dessutom musikaliskt inslag med Apan Anders Grönroos.

19:30
Välkomstdrink och middag

 


FREDAG 20 september

9:30−10:10
Anna Antonsson,
Språkrådet: Språket i sociala medier

10:10−10:45
Kaffe

10:45−11:30

Riitta Dahlback och Maria Nygård,
Översättningsbyrån vid Vasa stad:
Vasa – tvåspråkigast i Finland? Tankar om tvåspråkighet i teori och praktik efter kommunsammanslagningen m.m.

11:30−12:15
Jannika Lassus, Svenska handelshögskolan:
Översättarens vardag i siffror

12:15−13:30
Lunch

13:30−14:15
Johanna Koivisto, Tammerfors universitet.
Begriplighet och dess betydelse vid analys och
tolkning av multimodala budskap

14:15−15:00
Pirkko Nuolijärvi, Institutet för de inhemska språken:
Miten parantaa virkakieltä?

15:00
Seminariets avslutning