Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari 2017

 

Program

Torsdag 12 oktober

11.00–12.30 Anmälning och lunch

12.30–12.45 Tervetuliaissanat, Sirpa Alkunen, varapuheenjohtaja, SKTL

12.45–13.45 Ola Karlsson: Vad är nytt i nya Svenska skrivregler?

13.45–14.45 Lotta Ederth och Lena Cousins: Språkvården på SVT och SR, aktuella språkfrågor

14.45–15.15 Kaffe

15.15–16.00 Henna Makkonen-Craig: Kielineuvonnan uudet muodot

16.00–17.00 Pia Hägglund & kontakttolk Aida Simidzija: Tulkkaustilanteita Pohjanmaalla

18.00–19.00 Vasa stads mottagning

19.15 Middag på restaurang, Strampen, Strandgatan 6

 

Fredag 13 oktober

09.15–10.00 Johnny Granholm: Minska stressen på jobbet

10.00–10.15 Smoothiepaus

10.15–11.00 Gun-Viol Vik: ”Keskustelu on päättynyt. Diskussionen är slut. Todetaan. Konstateras.” Tvåspråkiga fullmäktigemöten i Vasa i praktiken.

11.00–11.45 Lieselott Nordman: Översättningsproblem i EU-texter utifrån översättarens synvinkel

11.45–13.00 Lunch

13.00–13.45 Terhi Ainiala och Maria Vidberg: Namngivning och namntrender ‒ offentligt och privat

13.45–14.00 Bensträck

14.00–14.45 Nina PilkeTerminologiarbete förr och nu – Big Birds berättelser om Mr Snuffleupagus?

Seminariet avslutas kl. 15.

 

 

Järjestäjät / Arrangörer

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund

Institutet för de inhemska språken – Kotimaisten kielten keskus

 

Lisätietoja / Mer information

jasenasiat@sktl.fi