Kom och ordna seminarium med oss!

Finlands översättar- och tolkförbund söker en svenskkunnig person som är intresserad av språk och översättning för administrativa uppgifter i samband med Svensk-finskt översättarseminarium den 5–6 oktober 2023. Förbundet ordnar seminariet tillsammans med Institutet för de inhemska språken.

Till konferenssekreterarens uppgifter hör bland annat att administrera anmälningarna till seminariet, att hålla kontakt med föreläsare och att hjälpa till med praktiska arrangemang före och under seminariet. Du är den vi söker om du

  • har utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i svenska
  • har goda muntliga kunskaper i finska
  • är organiserad och kan arbeta självständigt
  • är socialt kompetent och bra på att samarbeta.

Uppgiften passar till exempel dig som är studerande eller som bisyssla om du är företagare inom översättnings-, tolknings- eller språkbranschen och vill ha omväxling i arbetet och möjlighet att nätverka med andra inom samma bransch.

Uppskattningsvis handlar uppdraget om 80–100 arbetstimmar. Jobbet börjar så fort vi hittar en lämplig kandidat men koncentreras särskilt till början av hösten 2023 och veckorna 38–41. Jobbet kan i huvudsak göras på distans.

Vi behöver din ansökan senast 15 mars 2023.

Skicka en fritt formulerad ansökan och CV (bilagorna som pdf) till adressen hanna.pippuri@sktl.fi. Vi ber dig anonymisera ansökan så att bilagorna varken innehåller personuppgifter som namn, ålder och kön eller foto. Du kan skriva in dina kontaktuppgifter i e-postmeddelandet, tillsammans med löneanspråk.

Kontakta organisations- och kommunikationskoordinator Aino Suoranta för mer information: aino.suoranta@sktl.fi.