Ohjelma

Svensk-finskt översättarseminarium 23–24 september 2021

Seminariet ordnas som webbinarium. 

Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari 23.–24.9.2021

Seminaari järjestetään webinaarina. 

 

 

 

Preliminärt program

Torsdag

8.45 Linkki aukeaa / Länken öppnas

9.00–9.15: Välkomstord – Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken

9.15–10.15 Om medicinska termer och medicinskt språk – Tom Pettersson och Lena Sjöberg, Helsingfors universitet

10.15-10.50 Lääketieteen kääntäjän apuvälineistä: Lääketieteen termit -sanakirjan sanastotyö ja verkkoversio, Aikakauskirja Duodecim – Lauri Saarela, Duodecimin toimittaja ja kielentarkistaja, Terveysportti/Duodecim

10.50–11.00 Taukojumppa – Pausgymnastik, Folkhälsan

11.00–12.00 Lunch

12.00–12.45 Förenkla språket! Jag fattar ingenting! – Kääntämisestä ja kielenhuollosta Verohallinnossa – Marja Hämäläinen-Herjo, Verohallinto/Skatteförvaltningen

12.50–13.50 Kirjailija Sirpa Kähkönen & kääntäjä Mattias Huss (Ruotsi) keskustelevat yhteistyöstään Sirpa Kähkösen kirjojen ruotsintamisen tiimoilta/Författaren Sirpa Kähkönen och översättaren Mattias Huss diskuterar sitt samarbete kring översättningen av Kähkönens böcker

Fredag

8.45 Linkki aukeaa / länken öppnas

9.00 God morgon och morgongymnastik

9.15–10.00 Aktuella språkfrågor – Anna Maria Gustafsson, Institutet för de inhemska språken

10.00–11.00 Selkokielisten asiatekstien ja kaunokirjallisuuden kääntämisestä/Om att översätta lättläst sakprosa och lättläst skönlitteratur – Ari Sainio, Selkokeskus & Maria Österlund, LL-Center

11.00–12.00 Lunch

12.00–13.00 Krocken mellan fackspråk och allmänspråk – hur gör man? – Åsa Holmér & Karin Webjörn, Språkrådet i Sverige

13.00 Avslutning – Sirpa Alkunen, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto/Finlands översättar- och tolkförbund