SISÄLLYSLUETTELO

Sisällysluettelo

 

Johdanto

1 AUKTORISOITUNA KÄÄNTÄJÄNÄ TOIMIMINEN

1.1 Auktorisoidun kääntäjän kelpoisuus

1.2 Oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä

1.3 Esteellisyys

1.4 Salassapitovelvollisuus

1.5 Auktorisoidun kääntäjän työn perusperiaate

2 LÄHDEASIAKIRJA JA SEN LAILLISESTI PÄTEVÄ KÄÄNNÖS

2.1 Käännöksen laillisuus ja kääntäjän vastuu

2.2 Otteittaiset käännökset

2.3 Käännöksen vahvistaminen

3 ASIAKIRJAN LAILLISTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ ASIAKIRJALIIKENTEESSÄ

3.1 Lähdeasiakirjan ja käännöksen laillistaminen

3.2 Varsinainen laillistamismenettely (ns. grand legalisation)

3.3 Apostille

4 KÄÄNNÖKSEN ULKOASU

4.1 Käännöksen nimeäminen

4.2 Sivunumerointi

4.3 Auktorisoidun kääntäjän vahvistus ja sen muotoilu

4.4 Käännöksen ja lähdeasiakirjan yhteen liittäminen

4.5 Auktorisoidun kääntäjän leima

4.6 Sähköinen käännösasiakirja

5 YKSITTÄISIÄ OHJEITA

5.1 Henkilönnimet ja paikannimet

5.2 Tutkintonimikkeet ja oppiarvot

5.3 Oppilaitosten nimet

5.4 Viranomaisten, tuomioistuinten, virastojen ym. nimet

5.5 Lyhenteet

5.6 Luvut ja päivämäärät, puhelinnumerot ja osoitteet

5.7 Leimat, sinetit, allekirjoitukset ja käsin tehdyt merkinnät

5.8 Lähdeasiakirjan virheet ja puutteet

5.9 Opintojen mitoitusyksiköt

6 KÄÄNTÄJÄN HUOMAUTUKSET

6.1 Asiakirjan luotettavuutta heikentävät seikat

6.2 Kohdat, joita ei voida kääntää

6.3 Kieli, jonka kääntämiseen kääntäjää ei ole auktorisoitu

6.4 Harkinnanvaraiset huomautukset

6.5 Huomautusten merkitseminen