Tärkeää tietoa virallisista ja auktorisoiduista käännöksistä

Laillisesti ja ammattimaisesti toimivat auktorisoidut kääntäjät muistuttavat:

Kansainvälisessä asiakirjaliikenteessä on omat tarkat sääntönsä, joita noudattamalla voidaan osaltaan välttää väärien paperien kulkeutuminen maasta toiseen ja niin sanottu asiakirjapesu – väärien paperien muuttuminen virallisiksi asiakirjoiksi käännösprosessin kautta. Auktorisoitujen kääntäjien toimintaa säätelee Suomessa varta vasten säädetty laki (7.12.2007/1231). Opetushallitus ylläpitää luetteloa kääntäjistä, joilla on lain tarkoittama auktorisointi.

Linkistä on viranomaisenkin helppo tarkistaa, onko tarjottu asiakirja auktorisoidun kääntäjän laatima.

Viranomaisen on myös syytä tuntea ns. apostille-käytäntö, joka perustuu jo 50 vuotta voimassa olleeseen Haagin yleissopimukseen (5.10.1961). Käytäntöä noudattamalla voi olla mahdollista välttää väärennettyjen papereiden päätyminen esimerkiksi lääkärinoikeuksien myöntämisen perustaksi.

Maistraatin julkinen notaari voi antaa todistuksen siitä, että tietyn asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä on ollut allekirjoitusoikeus. Mikäli valtio ei ole ratifioinut Haagin yleissopimusta, asiakirja laillistetaan Ulkoasianministeriössä.

Myös auktorisoitujen kääntäjien käännöksille sekä lääkärien allekirjoittamille asiakirjoille annetaan pyydettäessä apostille-todistus. apostille-allekirjoitus todistaa oikeaksi asiakirjan allekirjoituksen, allekirjoittajan aseman sekä asiakirjaan liitetyn sinetin tai leiman aitouden.