Opintojen jälkeen

Kääntäjän ja tulkin työssä on oltava oma-aloitteinen, aktiivinen ja kehitettävä itse omaa osaamistaan. SKTL järjestää jäsenilleen ammattitaitoa vahvistavaa koulutusta. Liiton jaostoissa kollegat pääsevät tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan alan haasteista.