Mihin auktorisointi perustuu?

Kääntäjien auktorisointi perustuu auktorisoiduista kääntäjistä annettuun lakiin (1231/2007) ja valtioneuvoston asetukseen (1232/2007). Näissä säädöksissä on tarkempaa tietoa muun muassa siitä, kuka voi hakea oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä. Lisätietoa siitä, mitä ammattikunnan sisäisiä käytäntöjä tulee noudattaa auktorisoidun kääntäjän toiminnassa, on tällä sivustolla asiakirjoissa Laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeet (2015) ja uudessa Auktorisoidun kääntäjän ohjeet (2018).