Voiko auktorisoitu kääntäjä kääntää asiakirjan vain osittain?

Asiakas tai kääntäjä eivät voi päättää, onko lähtöteksti käännettävä kokonaan vai riittääkö otteittainen käännös. Vain käännöksen vastaanottaja voi ratkaista tämän ja antaa ohjeet siitä, mitkä osat on tarpeen kääntää. Tällöin kääntäjän tulee selkeästi ilmoittaa käännöksen otsikossa ja sen vahvistuksessa, että kyseessä on otteittainen käännös. Hänen on myös mainittava, kuka on antanut luvan otteittaiseen käännökseen ja kuka on valinnut käännettävät kohdat. Myös tässä tapauksessa käännökseen on liitettävä lähtötekstistä jäljennös, johon on merkitty, mitkä kohdat on jätetty kääntämättä.

Lue lisää auktorisoidun kääntäjän ohjeista.