Työkalupakki ammattilaiselle ja asiakkaalle

 

Tähän on koottu alalla yleisesti käytössä olevia malleja tai sopimuksia. Jäsenille on enemmän materiaaleja jäsensivuilla.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hakupalvelusta voit etsiä sopivaa kääntäjää tai tulkkia eri kieliparien ja erikoisalojen mukaan. Ole yhteydessä suoraan kääntäjään tai tulkkiin; SKTL ei välitä käännös- ja tulkkauspalveluja.

 

SKTL:n jäseniä sitovat ammattieettiset säännöt suomeksiruotsiksi ja englanniksi.

 

Kirjallisuuden kääntäjät

Työnkuvaus verotusta varten (PDF 61 kB)

Heksalogia eli Hyvä kirjallisuuden kääntämisen toimintatapa (PDF 46 kB)

 

Asiatekstinkääntäjät

Hyvä kääntämistapa (PDF 58 kB)

Käännöstöiden yleiset sopimusehdot (PDF 69 kB)

Allmänna avtalsvillkor för översättningsarbete (132 kB)

 

Käännöstoimiston ja alihankkijan yhteistyö (suositus) (PDF 14 kB)

Alihankintasopimus asiatekstikäännöksiä varten (PDF 8 kB)

Työnkuvaus verotusta varten (PDF 56 kB)

Laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeet, 2015 (346 kB)

Auktorisoidun kääntäjän ohjeet, 2018 

Underleverantörsavtal för uppdrag som gäller översättning av facktexter (74 kB9

Av-kääntäjät

Työnkuvaus verotusta varten (PDF 62 kB)

Teatteritekstittäjien suositussopimus suomeksi (PDF 76 kB) ja ruotsiksi (PDF 80 kB)

Tulkit

Oikeustulkin ammattisäännöstö suomeksi (PDF, 79 kB) ruotsiksi (PDF, 513 kB)

Asioimistulkin ammattisäännöstö

Tulkin eettiset ohjeet PDF (arabia, englantipersiaruotsi, somalisorani, venäjä, viro)

Mediatulkkausehdot 

Tulkkaustöiden yleiset sopimusehdot 

Työnkuvaus verotusta varten (PDF, 57 kB) 

 

Opettajat ja tutkijat

Miten toteuttaa autenttisia toimeksiantoja opetuksessa (PDF 160 kB)

Työnkuvaus verotusta varten (PDF 71 kB)

 

Yleistä 

Alla liiton ulkopuolisia materiaaleja.  

Kääntäjämestarin kirjaJoukko kokeneita kääntäjiä ja tulkkeja on yhdistänyt voimansa ja laatinut käytännön oppaan aloitteleville kääntäjille ja tulkeille sekä alaa opiskeleville. 

Suomentajan supermarket: ilmainen tiedonhakusivusto kääntäjille – hyödyllisiä lähteitä kääntämisen avuksi, kuten sanastoja ja artikkeleita.

(PDF 2,4 MB) 
 

Ilkka Salaman pro gradu -tutkielma (Helsingin yliopisto / Oikeustieteellinen tiedekunta 2011) Freelancer – vapaa taiteilija vai nykyajan torppari? (PDF, 1,2 MB)