Työkalupakki ammattilaiselle ja asiakkaalle

 

Tähän on koottu alalla yleisesti käytössä olevia malleja tai sopimuksia. Jäsenille on enemmän materiaaleja jäsensivuilla.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hakupalvelusta voit etsiä sopivaa kääntäjää tai tulkkia eri kieliparien ja erikoisalojen mukaan. Ole yhteydessä suoraan kääntäjään tai tulkkiin; SKTL ei välitä käännös- ja tulkkauspalveluja.

SKTL:n jäseniä sitovat ammattieettiset säännöt suomeksiruotsiksi ja englanniksi.

SKTL tekee jäsentensä keskuudessa palkkiokyselyjä ja tilastoi kääntäjien ja tulkkien palkkioita. Nämä tilastot ja kyselyt ovat näkyvissä jäsenillemme jäsensivuillamme. Jos olet SKTL:n jäsen, pääset kirjautumaan jäsensivuille omilla jäsentunnuksillasi.

 

Kirjallisuuden kääntäjät

Työnkuvaus verotusta varten (PDF 61 kB)

Heksalogia eli Hyvä kirjallisuuden kääntämisen toimintatapa (PDF 46 kB)

Julkilausuma tekoälystä (PDF 346 kB)

Ohjeita käännössopimusten laatimiseen (PDF 132 kB)

Sanaston mallisopimus ja ohjeistus: Kirjallisuuden verkkokäyttö

Kirjallisuuden kääntäjän selviytymisopas

Asiatekstinkääntäjät

Hyvä kääntämistapa (PDF 86 kB)

God översättningssed (PDF 280 kB)

Good professional practice (PDF 97 kB)

Käännöstöiden yleiset sopimusehdot (PDF 69 kB)

Allmänna avtalsvillkor för översättningsarbete (132 kB)

 

Käännöstoimiston ja alihankkijan yhteistyö (suositus) (PDF 14 kB)

Alihankintasopimus asiatekstikäännöksiä varten (PDF 8 kB)

Työnkuvaus verotusta varten (PDF 56 kB)

Auktorisoidun kääntäjän ohjeet, 2018 

Underleverantörsavtal för uppdrag som gäller översättning av facktexter (74 kB)

Av-kääntäjät

Käännöstekstitysten laatusuositukset (PDF 309 kB)

Quality Recommendations for Finnish Subtitling (PDF 397 kB)

Riktlinjer för svensk undertextning i Finland (PDF 447 kB)

Ohjelmatekstitysten laatusuositukset (PDF 326 kB)

Työnkuvaus verotusta varten (PDF 62 kB)

Teatteritekstittäjien suositussopimus suomeksi (PDF 76 kB) ja ruotsiksi (PDF 80 kB)

Tulkit

Oikeustulkin ammattisäännöstö suomeksi (PDF 79 kB) ruotsiksi (PDF 513 kB)

Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021

Tulkin eettiset ohjeet PDF (arabia, englantipersiaruotsi, somalisorani, venäjä, viro, ukraina)

Mediatulkkausehdot 

Tulkkaustöiden yleiset sopimusehdot 

Työnkuvaus verotusta varten (PDF 57 kB) 

 

Opettajat ja tutkijat

Miten toteuttaa autenttisia toimeksiantoja opetuksessa (PDF 160 kB)

Työnkuvaus verotusta varten (PDF 71 kB)

 

 

Yleistä 

Kääntämistä ja tulkkausta koskevia lakeja

Alla liiton ulkopuolisia materiaaleja.  

Kääntäjämestarin kirjaJoukko kokeneita kääntäjiä ja tulkkeja on yhdistänyt voimansa ja laatinut käytännön oppaan aloitteleville kääntäjille ja tulkeille sekä alaa opiskeleville. 

Suomentajan supermarket: ilmainen tiedonhakusivusto kääntäjille – hyödyllisiä lähteitä kääntämisen avuksi, kuten sanastoja ja artikkeleita.

(PDF 2,4 MB) 
 

Ilkka Salaman pro gradu -tutkielma (Helsingin yliopisto / Oikeustieteellinen tiedekunta 2011) Freelancer – vapaa taiteilija vai nykyajan torppari? (PDF, 1,2 MB)