Toimeksiannon tai työsuhteen ehdot, hintataso

Jos kääntäjä tai tulkki toimii freelancerina (verokortilla), ammatinharjoittajana tai yrittäjänä, hän ei tyypillisesti saa palkkaa, vaan palkkion. Palkkion suuruudesta osapuolet voivat sopia haluamallaan tavalla, joskin av-käännösalalla on myös freelancetyön vähimmäispalkkiot määrääviä työehtosopimuksia. Kilpailulainsäädännöllisistä syistä freelancereille ja yrittäjille ei ole annettu palkkiosuosituksia.

Yrittäjänä tai freelancerina työskentelevän kääntäjän tai tulkin on itse huolehdittava ennakonpidätyksistään, sosiaaliturvastaan ja vakuutuksistaan. Yrittäjänä tai freelancerina työskentelevä kääntäjä tai tulkki hankkii itse itselleen työvälineet ja työtilat ja huolehtii itse ammattitaitonsa kehittämisestä.

Ohjeita, neuvoja ja kursseja yrityksen perustamisesta saat paikallisista työvoimahallinnon sivuilta, uusyrityskeskuksista ja patentti- ja rekisterihallituksesta.

Freelancerin ja yrittäjän on siis itse mietittävä, mikä on hänelle kannattava palkkio eli mikä on oma kannattavuusraja, jotta myös eläkemaksut, vuosilomakorvaus, yrittäjän muut vakuutukset, koneet, laitteet ym. tulevat huomioitua ja käteen jää riittävä kate omaksi ”palkaksi”.

Jos kääntäjä tai tulkki työskentelee työnantajan alaisena työsuhteessa, hän saa palkkaa. Käännösalan ammateille ei ole Suomessa olemassa omaa yleissitovaa työehtosopimusta, joka määrittelisi palkkatason ja työehdot, vaan työsuhteissa noudatetaan hyvin monenlaisia ehtoja.

Työsuhteessa työskentelevän työntekijän ennakonpidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista huolehtii työnantaja. Työnantaja määrittelee työn suorittamisen paikan ja antaa työvälineet työn suorittamista varten.

SKTL ei ole ammattiliitto, mutta meiltä voi hyvin kysyä ohjeita myös työsuhteisiin liittyen.

 

SKTL tekee jäsentensä keskuudessa palkkiokyselyjä ja tilastoi kääntäjien ja tulkkien palkkioita. Nämä tilastot ja kyselyt ovat näkyvissä jäsenillemme jäsensivuillamme. Jos olet SKTL:n jäsen, pääset kirjautumaan jäsensivuille omilla jäsentunnuksillasi.