Auktorisoitu kääntäminen

Mitä auktorisoidun kääntäjän laatima, laillisesti pätevä käännös tarkoittaa?

Auktorisoitu kääntäjä vahvistaa oman tai toisen laatiman käännöksen niin, että se on laillisesti pätevä eli sillä on sama todistusvoima kuin alkukielisellä asiakirjalla. Tällaisia käännöksiä tarvitaan usein silloin, kun on esitettävä asiakirjoja koti- tai ulkomaan viranomaisille (esim. erilaiset todistukset, oikeuden päätökset, perintöasioihin tai liiketoimintaan liittyvät asiakirjat). Auktorisoidun kääntäjän laatimaa käännöstä saatetaan vaatia myös yksityisessä asiakirjaliikenteessä, esim. opiskelupaikan tai työn hakemisen yhteydessä.

 

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta vastaa Opetushallitus.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto ei ole samalla auktorisoidun tulkin tutkinto. Kääntäminen ja tulkkaus ovat eri asioita. Suomessa ei toistaiseksi ole olemassa auktorisoidun tulkin tutkintoa.

Linkit

Opetushallitus

Laki auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007)

Asetus auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007)

Asetus virallisista kääntäjistä (626/1989) – Tämä asetus on kumoutunut L:lla auktorisoiduista kääntäjistä 7.12.2007/1231, joka on ollut voimassa 1.1.2008 alkaen. Ks. yllä.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet