Alalle

Kääntämisen ja tulkkauksen ala on laaja ja monipuolinen. Töitä tehdään hyvin erilaisille asiakkaille ja työnantajille. Kirjallisen monikielisen viestinnän alalla voi erikoistua kirjallisuuden, asiatekstien, julkisoikeudellisten tekstien auktorisoituun tai audiovisuaalisen materiaalin kääntämiseen. Suullisen monikielisen viestinnän alalla taas voi erikoistua konferenssi-, oikeus- tai asioimistulkkaukseen. Toimialojen sisällä on myös omia, vielä tarkempia erikoisaloja. Monet (mutta eivät kaikki) kääntäjät ja tulkit työskentelevät useammalla toimialalla. Kannattaa huomata, että kääntäminen ja tulkkaus ovat kuitenkin melko erilaiset ammatit: läheskään kaikki kääntäjät eivät tulkkaa eivätkä läheskään kaikki tulkit tee käännöksiä.

Useat kääntäjät ja tulkit ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon käännöstieteestä tai jostain sen lähioppiaineesta, esimerkiksi filologiasta. Alalla toimii kuitenkin myös kääntäjiä ja tulkkeja, jotka ovat hankkineet ammattitaitonsa muuta kautta. Toisaalta taas monet alalle kouluttautuneet hakeutuvat töihin, joissa kääntäminen on vain yksi osa monipuolista toimenkuvaa.

Suomessa on suuri joukko pieniä yhden tai kahden tekijän käännöstoimistoja sekä itsensä yrittäjänä tai freelancerina työllistäviä kääntäjiä ja tulkkeja, mutta myös isoja kansainvälisiä käännöstoimistoja. Euroopan unionin tutkimuksen mukaan kielitoimiala on kasvutoimiala.
 

Linkit

Lue lisää opiskelusta ja alan vaatimuksista.

Study on the size of the language industry in the EU

Euroopan komission kieli- ja käännösalaa kartoittavia julkaisuja