Opettajaksi ja tutkijaksi

Kääntämisen ja tulkkauksen opettajia työllistävät etenkin yliopistot. Käännösalan kouluttajia työskentelee myös asioimistulkkikoulutusta tarjoavissa ammattikorkeakouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Kääntämisen ja tulkkauksen opettajat  tekevät usein myös tutkimusta. Opettajien ja tutkijoiden jaoston jäsenien työnimikkeitä voivat olla mm. yliopistonopettaja, lehtori, yliopistonlehtori, tutkija, professori.

Tutkijanuran ensimmäinen askel on väitöskirjan tekeminen. Väitöskirjan tekijät työskentelevät usein apurahalla tai tutkimusprojekteissa. Tutkimuksen tekemisen lisäksi tutkijan työhön kuuluu tutkimuksesta raportointia, eli esitelmien pitämistä ja tieteellisten artikkelien kirjoittamista, sekä tutkimusrahoituksen hakemista.

Verkostoituminen on sekä alan opettajille että tutkijoille tärkeää, ja se on helppo aloittaa liittymällä opettajien ja tutkijoiden jaostoon. Opettajien ja tutkijoiden kannattaa esitellä työtään myös alan ammattilaisten foorumeilla, esimerkiksi Kääntäjä-lehdessä ja SKTL:n tilaisuuksissa.

Linkit

Opettajien ja tutkijoiden jaosto

Euroopan komission kieli- ja käännösalaa kartoittavia julkaisuja