Tulkkijaoston perusviestit

Tulkkijaoston tavoitteena on edistää laadukasta tulkkausta ja osallistua alan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä tarjota koulutusta jäsenistölleen. Lähivuosien päätehtävänä on oikaista kilpailutuksen vääristävää vaikutusta tulkkausalaan. Oikeustulkkirekisteriä ei nykyisin käytetä oikeustulkkausdirektiivin tarkoittamalla tavalla ja tämä ongelma pyritään ratkaisemaan yhteistyössä sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Viranomaisten tulee oikeudellisessa menettelyssä käyttää ensisijaisesti suoraan oikeustulkkirekisterissä olevia oikeustulkkeja. SKTL ja sen tulkkijaosto laativat myös alaa koskevia lausuntoja.

 

Tulkkijaoston keskeisiä yhteistyötahoja ovat:

  • Oikeustulkkirekisterilautakunta
  • Tulkkauksen työelämätoimikunta
  • Eulita