Kirjallisuudenkääntäjien jaoston perusviestit

Jaosto seuraa Taiteen edistämiskeskuksen Taiken ja OKM:n työtä taiteilijoiden ja luovan työn tekijöiden apurahajärjestelmän kehittämiseksi, muun muassa ehdotetun taiteilijapalkan toteutumisen vaikutusta suomentajien/kirjallisuudenkääntäjien työhön. Se pyrkii vaikuttamaan sopivilla yhteistyöfoorumeilla kirjallisuudenkääntäjien aseman parantamiseen.

Erityisen ajankohtaista on e-kirjojen yleistyminen ja niihin liittyvät sopimukset. Yhteistyössä Sanaston kanssa arvioidaan, millainen merkitys e-kirjojen saattamisella lainauskorvauksen piiriin olisi.

SKTL:n julkaisemia käännöskirjallisuuden mallisopimuksia uudistetaan vastaamaan paremmin nykyisiä käytäntöjä, jotta kääntäjät voisivat käyttää niitä neuvotteluidensa tukena kustannussopimuksia solmiessaan.

Suomentamista tehdään näkyväksi jakamalla ansiokkaista suomennoksista Agricola- ja Hollo-palkinnot. SKTL rahoittaa myös käännetyn lastenkirjallisuuden Aarresaari-palkintoa.

Jaosto seuraa yhteistyössä suomentajien/kirjallisuudenkääntäjien ammatinharjoittamisessa tapahtuvia muutoksia, ja tiedottaa ja antaa koulutusta niin apurahalla toimiville, freelancereille kuin yrittäjinä toimivillekin kääntäjille elinkeinonharjoittamiseen liittyvissä asioissa.

Aiempaan tapaan kirjallisuudenkääntäjien jaosto tarjoaa ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta, tietoa apurahoista, tekijänoikeuksista jne. sekä virkistystä työnteon lomaan.

Liiton edustajat taide- ja kulttuurialan yhteistyöelimissä nimitetään pääsääntöisesti I jaoston asiantuntijajäsenistä. Tärkeimpiä yhteistyöelimiä ovat:

  • Sanasto, kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö
  • Taike (valtion kirjallisuustoimikunta)
  • Forum Artis
  • Tekijäfoorumi
  • Kirjallisuudenkääntäjien pohjoismainen verkosto (Nordiskt nätverk för litterära översättare, Norne)
  • Pohjoismainen kirjailija- ja kääntäjäneuvosto, (Nordisk forfatter- og oversetterråd, NFOR)
  • Itämeren kirjailija- ja kääntäjäkeskus (Baltic Centre for Writers and Translators, BCWT)
  • Kirjallisuudenkääntäjien järjestöjen eurooppalainen neuvosto, CEATL